Zlatý středník zná své vítěze, osobností PR se stal Vladimír Bystrov, kategorii v níž je ED partnerem

Sedmnáctý ročník tradiční soutěže Zlatý středník, v níž se utkávají firemní tištěná a online média již zná své vítěze. Při slavnostním večeru v pražském hotelu Andel´s bylo rozdáno 67 cen. Zlatý středník každoročně pořádá oborová organizace PR Klub. Ekonomický deník je mediálním partnerem G2C (veřejná a státní správa ve vztahu k veřejnosti). Tuto kategorii vyhrála Univerzita Karlova se svým magazínem Forum.

Oborová organizace PR Klub vyhlásila vítěze již 17. ročníku prestižní ceny Zlatý středník. Letos bylo vyhlášeno 15 kategorií a udělovaly se i další ocenění. Na hodnocení přihlášených projektů se podílely čtyři desítky porotců. Celkově bylo předáno 67 cen.

„Těší mne, že mají firmy a agentury o hodnocení médií a zpětnou vazbu velký zájem a kvalita přihlášených médií každoročně stoupá. Díky Zlatému středníku máme možnost sledovat trendy, například Facebook letos na plné čáře prohrál oproti Instagramu. Z hodnocení poroty vyplývá další zajímavý trend velkého důrazu na interní komunikaci,“ říká Lucie Mairychová, výkonná ředitelka PR Klubu.

Nejlepší v G2C Univerzita Karlova a její Forum, bodovala i Akademie věd

Ekonomický deník je již podruhé partnerem sekce G2C (government to client nebo-li veřejná a státní správa ve vztahu k veřejnosti). Tuto kategorii vyhrála Univerzita Karlova se svým magazínem Forum. Dvakrát bodovala Akademie věd. Na druhém místě magazín AΩ / Věda pro každého a o příčku níže A / věda a výzkum. Oceněno také bylo Statutární město Ostrava, konkrétně Úřad městského obvodu Ostrava-Jih za své Jižní Listy, které získaly ocenění TOP RATED. Ocenění RATED si odnesl Český statistický úřad za magazín Statistika&My.

Výsledky kategorie G2C 17. ročníku Zlatého středníku, jehož mediálním partnerem je Ekonomický deník.

Ocenění v dalších kategoriích

Kategorii Nejlepší webové stránky a on-line aplikace vyhrálo řešení Životní situace, kterou pro Komerční banku vytvořila agentura Wunderman. Albatros Media zvítězila se svým instagramovým profilem Humbook v kategorii Nejlepší profil na sociálních sítích. Nejlepší newsletter vytvořilo Ministerstvo zemědělství a kategorii Nejlepší firemní video prezentace pak ovládlo Letiště Praha.

V kategorii Nejlepší obsahová strategie se na prvním místě umístily hned dva přihlášené projekty. O prvenství se dělí obsahová strategie společnosti Adastra, kterou vymyslel tým Pábení a  strategie pro firmu Solitea Česká republika, kterou vytvořila Obsahová agentura. Agentura SYMBIO Digital vyhrála kategorii Inovativní a netradiční forma firemní komunikace se svým newsletterem o sociálních sítích Páteční socka. Nejlepší výroční zprávu připravila Nadace J&T. Lasvit zvítězil již poněkolikáté s firemním katalogem The Beauty of Glass/Home&Décor 2018/Volume II.

Nejlepším B2B časopisem se stal Barlife, který vydává Linkman media. ČILICHILI od Vodafone, který připravuje agentura Boomerang, získal prvenství v kategorii Nejlepší B2C časopis. Z interních médií pak zabodoval časopis Drive vydávaný pro zaměstnance firmy DPD CZ. Z G2C časopisů, které jsou vytvářené veřejnou a státní správou, nejvíce zaujal magazín Forum vydávaný Univerzitou Karlovou. V neziskovém sektoru pak zvítězil magazín Bez hranic z dílny Lékařů bez hranic.

V oblasti Financí a bankovnictví se nejlepším oceněním pyšní periodikum C JOURNAL Banky CREDITAS. V odvětví Průmysl, strojírenství a energetika pak vyhrál magazín The Current firmy ComAp, kterou vytváří agentura Boomerang Communication.

Čtyři Grand Prix a cena Osobnost PR

Výkonný výbor PR Klubu rozdal čtyři prestižní ocenění Grand Prix za mimořádné výsledky. Designová a sklářská společnost Lasvit byla oceněna za jedinečný grafický design, Akademie věd ČR získala cenu za obsah titulu AΩ/Věda pro každého, Albatros Media zabodovala se svým instagramovým profilem Humbook a obecně prospěšná společnost Lékaři bez hranic si odnesla cenu za tištěnou publikaci Bez hranic.

Cena Osobnost PR Zlatého středníku 2018 byla udělena Vladimíru Bystrovovi, předsedovi etické a smírčí komise Asociace PR agentur a současně spolumajiteli PR agentury Bison&Rose, která loni pod svá křídla převzala oborový týdeník Marketing&Media.

„Vladimír Bystrov více než dvě desítky let propojuje svět Public Relations s dalšími komunikačními a marketingovými disciplínami. Novinář, promotér, ředitel reklamy, komunikační stratég a partner jedné z největších poradenských společností v oblasti PR, více než 15 let člen vedení a také předseda Asociace PR agentur však letos šel ještě dále. Stal se vydavatelem oborového titulu Marketing & Media a komunikační disciplíny propojuje také pomocí konference a souboru projektů Forum Media. Stává se tak právem pro letošní rok držitelem ocenění Osobnost PR Zlatého středníku,“ komentuje Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR Klubu.

Slavnostní vyhlášení 17. ročníku proběhlo ve čtvrtek 25. dubna 2019 v hotelu Vienna House Andel’s Prague. Do soutěže se přihlásilo 127 projektů a do užšího výběru se probojovalo 62 prací.  Pořadatelem soutěže je oborová organizace PR Klub.

Zobrazte si kompletní výsledky

Všem oceněným srdečně blahopřeje tým Ekonomického deníku

-red-