Zkolabuje systém na sociální dávky?

Ministerstvo práce a sociálních věcí odmítá, že by napadení tendru na systém pro výplatu na sociální dávky ohrozilo v příštím roce jejich fungování. 

Ekonomický deník minulý týden v textu MPSV se výrazně komplikuje tendr na dávky upozornil na skutečnost, že výběrové řízení na jednu z klíčových elektronických agend, výplatu sociálních dávek, komplikuje námitka jedné se soutěžících firem na podjatost komise. MPSV ji navíc uznalo a rozhodlo o tom, že bude jmenována nová komise. Podle informací Ekonomického deníku je firmou, jež podala námitku společnost Wincor Nixdorf. MPSV odmítlo tuto informaci komentovat s tím, že o podrobnostech tendru může informovat až po skončení zadávacího řízení. „Informace o podaných námitkách a o rozhodnutí MPSV o těchto námitkách byla sdělena zákonem požadovanému okruhu subjektů, a to včetně stěžovatele,“ uvedl Petr Sulek z tiskového oddělení ministerstva. Pracovnice marketingu Wincor Nixdorf Markéta Beránková o tom, že by její zaměstnavatel podal proti rozhodnutí ministerské komise nic nevěděla. Nechala si poslat dotazy s tím, že na ně odpoví, což se do uzávěrky článku nestalo.

MPSV ústy svého mluvčího Petra Sulka nicméně potvrdilo, že napadený tendr vyhrál stávající klíčový dodavatel IT systémů pro MPSV, pražská společnost OK Systém s nabídnutou cenou pod těsně pod hranicí 132 milionů korun. Sulek také upřesnil, co firmě, jež si stěžovala, vadilo. „Uchazeč namítal údajnou netransparentnost a diskriminační charakter provedeného hodnocení. Konkrétně namítal, že u hodnotících kritérií týkajících se nabídkového prototypu byly hodnotící komisí uvedeny údajně nepravdivé informace. Uchazeč dále namítal, že došlo k hodnocení původně nepožadovaných funkcionalit,“ napsal Sulek. MPSV na základě podaných námitek získalo podle Sulka „určité pochybnosti“ ohledně průkaznosti a přezkoumatelnosti popisu hodnocení uvedeného ve zprávě a „nemohlo zcela vyloučit určitou interpretační nejednoznačnost některých výroků hodnotící komise, rozhodlo se pro vyloučení všech pochybností zrušit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a navrátit řízení do fáze hodnocení nabídek.“ Ministerstvo práce a sociálních věcí tak dle svého tvrzení nemusí vypsat novou zakázku, ale budou se znovu hodnotit loni podané nabídky.

Právníci MPSV, kteří na naše otázky odpovídali také tvrdí, že podané nabídky soutěžitelů jsou platné, i když loni stanovená vázací lhůta 9 měsíců již dávno uplynula. „Nabídky uchazečů jsou samozřejmě stále platné, uplynutím zadávací lhůty došlo pouze k tomu, že uchazeči již nebudou povinni uzavřít smlouvu, když k tomuto budou zadavatelem vyzváni. To ale neznamená, že by smlouvu nebylo možno uzavřít, resp. že by nabídka uchazeče, jemuž uplynula zadávací lhůta, nebyla platná. Nabídka je platná nadále, a pokud dojde k podepsání smlouvy zadavatelem a uchazečem, půjde o platně uzavřenou smlouvu, která nebude stižena žádnou vadou,“ stojí ve stanovisku MPSV.

Zpoždění nehrozí

Nový dávkový systém měl být podle původních představ MPSV spuštěn k 1. lednu 2017. Podle oslovených odborníků je tento termín téměř nereálný. MPSV však ohrožení výplaty dávek odmítá, jelikož v tendru není stanoveno pevné datum spuštění systému. „Je stanovena lhůta od uzavření smlouvy. Určité zdržení v rámci zadávacího řízení tedy ze smluvního hlediska nepůsobí komplikace. I v případě, kdy z důvodu zdržení v rámci zadávacího řízení nebude nový systém sociálních dávek spuštěn již k 1. 1. 2017, nebude tímto negativně dotčen chod nezbytných systémů v rámci resortu MPSV,“ dodal Petr Sulek. Tato podmínka ze všeho nejvíce nahrává do karet vítězi původního tendru, společnosti OK Systém, jelikož ta provozuje stávající IT systém a nemusí, na rozdíl od ostatních soutěžitelů nic složitě testovat a nastavovat.

Arsen Lazarevič