Vypořádání připomínek novely OSŘ: Ministerstvo u exekucí trvá na hrazení nákladů při srážkách ze mzdy

Ministerstvo spravedlnosti stále trvá na tom, aby se exekuované osoby podílely na úhradě nákladů, které má zaměstnavatel v souvislosti s prováděním srážek ze mzdy. Toto ustanovení má za cíl kompenzovat náklady zaměstnavatelů spojené se zaměstnáváním osob v exekuci.

Vyplývá to z vypořádání připomínek k novele občanského , v němž reagovalo například na výhrady ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky a dalších resortů. „Výpočet nezabavitelné částky je podle resortu nastaven tak, aby zohledňoval oprávněné zájmy povinného, jím vyživovaných osob, oprávněného, případně soudního exekutora a rovněž aby povinného motivoval ke zvyšování jeho příjmu, a navržená právní úprava směřuje ke koncentraci řízení proti jednomu dlužníku u jednoho soudního exekutora,“ uvádí dále MS.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Dušan Šrámek