V Českých drahách a SŽDC se mění lidé z Babišových ministerstev

Vláda projedná návrh na změny ve složení řídícího výboru Českých drah a správní rady Správy železniční dopravní cesty. Zamíří do nich lidé z ministerstev, která řídí hnutí ANO.

Změny jsou odůvodněny personálními změnami na dotčených postech, z časových důvodů návrh nebyl předložen do mezirezortního připomínkového řízení. Řídící výbor Českých drah tvoří tři vládou písemně pověření zaměstnanci ministerstva dopravy a po jednom vládou písemně pověřeném zaměstnanci ministerstva financí, ministerstva obrany, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj.

V porovnání se současným složením řídícího výboru dochází k výměně dvou členů a předsedy. Novými členy by se měl stát Lukasz Kryński, ředitel odboru poradců na ministerstvu pro místní rozvoj a náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta. Za předsedu řídícího výboru je navržen Tomáš Čoček, první náměstek ministra dopravy.

Po provedené změně budou členy řídícího výboru akciové společnosti České dráhy

 • Tomáš Čoček –  náměstek ministra dopravy – předseda
 • Kamil Rudolecký – náměstek ministra dopravy – místopředseda
 • Jindřich Kušnír – ředitel odboru na Ministerstvu dopravy, člen
 • Lukáš Wagenknecht –  náměstek ministra financí, člen
 • Lukasz Kryński – ředitel odboru poradců na Ministerstvu pro místní rozvoj, člen
 • Jiří Havlíček – náměstek ministra průmyslu a obchodu, člen
 • Tomáš Kuchta – náměstek ministra obrany, člen

Ve výboru už nebude figurovat dosavadní předseda Karel Dobeš, Vladimír Koval z ministerstva pro místní rozvoj a Jakub Kulhánek z ministerstva obrany.

V porovnání se současným složením Správní rady SŽDC dochází k výměně jednoho člena a to Tomáše Drmoly, který abdikoval na členství. Za nového člena je navrhován už zmíněný Tomáš Čoček z mínisterstva dopravy.

V případě schválení materiálu budou členy Správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty:

 • Vladimír Novotný – 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina, předseda
 • Milan Feranec – náměstek ministra dopravy, člen
 • Tomáš Čoček – náměstek ministra dopravy, člen
 • Jaroslav Foldyna – poslanec ČSSD, člen
 • Václav Horák – Svaz měst a obcí, člen
 • Karel Korytář – senátor za ČSSD, člen
 • Jan Volný, poslanec za ANO, člen

-of-