ÚOHS pokutoval kartel za vlakovou dopravu pro Spolchemii

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil železničním přepravcům pokuty za kartel v zakázkách pro společnost Spolchemie. Sankce uložené „provinilcům“ činí v celkové výši 16 980 000 korun. Díky proceduře narovnání byly přitom tyto pokuty výrazně sníženy.

Antimonopolní úřad potrestal za narušení hospodářské soutěže na trhu zasilatelských služeb na železnici pokuty v celkové výši 16.980.000 korun soutěžitelům Rail Cargo Logistics – Czech Republic (RCL) a SPEDICA (Spedica). Podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje rozhodnutí již nabylo právní moci, protože obě společnosti požádaly o využití procedury narovnání a nepodaly proti verdiktu rozklad.

Firmy se dopustily porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, když po dobu jednoho roku, konkrétně ve dnech 5. prosince 2012 až 5. prosince 2013 vzájemně koordinovaly a následně pak podaly své nabídky do výběrových řízení na zakázky společnosti Spolku pro chemickou a hutní výrobu na zajištění dovozu soli a vnitrostátní přepravy chemických látek a výrobků pro rok 2013 a na zajištění dovozu soli, vnitrostátní přepravy a mezinárodní přepravy chemických látek a výrobků pro rok 2014.

„Cílem koordinace bylo, aby výhodnější nabídky podala společnost RCL. Jednání společností RCL a Spedica představuje zakázanou dohodu, jejímž cílem bylo narušit hospodářskou soutěž na trhu zasilatelských služeb se specializací na železniční přepravu a ovlivnit výsledek uvedených výběrových řízení Spolku pro chemickou a hutní výrobu.,“ konstatoval předseda ÚOHS Rafaj. Dodal, že úřad svým rozhodnutím plnění zmíněných dohod zakázal. Vzhledem k tomu, že oba soutěžitelé požádali o využití procedury narovnání, v jejímž rámci se ke spáchání protisoutěžního jednání přiznali, byly jim sníženy uložené pokuty o 20 procent. Sankce uložená společnosti RCL tak činí 12.000.000 korun a pokuta pro společnost Spedica pak 4.980.000 korun.

Proces narovnání je ujednání mezi antimonopolním úřadem a soutěžitelem, který je podezřelý z protisoutěžního jednání. Na základě tohoto procesu se každá ze stran vzdá určitých nároků, které by jinak měla, pokud by byl případ řešen v úplném správním řízení.  Narovnání přináší výhody pro účastníky řízení i pro soutěžní úřady. Z pohledu prošetřované firmy lze za základní pozitiva považovat časové a finanční úspory. Poprvé použil ÚOHS procesu narovnání v roce 2008 v případě společnosti Kofola, která se přiznala k zakázaným dohodám s  odběrateli svých produktů. Distributoři pak museli koncovým zákazníkům účtovat jednotné ceny těchto výrobků. Mnohamilionová sankce byla poté  výrazně snížena. Podívejme se na čerstvý případ z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v této oblasti. Podrobněji jsme o tomto tématu psali například v textu SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – institut „narovnání“ či v materiálu shrnujícím praxi ÚOHS v roce 2016 ÚOHS loni pokutoval po procesu narovnání i „odpouštěl“.

Kristián Chalupa