Údaje o lidech bez práce vypadají s novou metodikou příznivěji

Nezaměstnaných v absolutních číslech přibývá, procentuálně jich je ale méně. V pozadí tohoto rozporu stojí metodika, která místo registrované míry nezaměstnanosti počítá s podílem nezaměstnaných.

Český statistický úřad včera zveřejnil mimo jiné data o vývoji nezaměstnanosti v Česku. Ta ke konci února letošního roku dosáhla výše 7,5 procenta. Nezaměstnanost se však již více jak dva roky počítá podle jiné metodiky. Zatímco ještě na konci roku 2012 jsme mohli sledovat údaje o takzvané registrované míře nezaměstnanosti, od počátku roku 2013 se již jedná o ukazatel “podíl nezaměstnaných“.

Odlišnost spočívá v tom, že výpočet míry registrované nezaměstnanosti vycházel pouze z ekonomicky aktivních obyvatel – pracovní síly, zatímco podíl nezaměstnaných vychází z celkové populace v dané věkové skupině, zpravidla 15 – 64 let. Zjednodušeně řečeno, hodnota jmenovatele ve vzorci pro výpočet míry nezaměstnanosti byla nahrazena větším číslem. Populace je totiž objemnější než pracovní síla, a tak výsledná hodnota zlomku vychází nižší.

Pokud by byla nezaměstnanost spočtena podle dříve platné metodiky, vycházela by přibližně o 1,8 procentního bodu vyšší, tedy na úrovni přibližně 9,3 %. Proto je třeba se vedle nově vykazované míry nezaměstnanosti dívat i na absolutní počty nezaměstnaných. Těch bylo na konci února letošního roku necelých 550 tisíc. Pro srovnání: v říjnu 2011 dosahovala míra nezaměstnanosti 7,9 % dle původní metodiky, ale nezaměstnaných bylo jen necelých 470 tisíc.

Petr Musil