Ťok vládě navrhuje prodej drážního majetku za miliony

Ministr dopravy Daniel Ťok navrhne na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) vládě schválení prodeje nepotřebného majetku. Celkem 39 prodejních položek by mělo vynést dva miliony korun.

Ministr dopravy vládě ke schválení předkládá prodej majetku, který Správa železniční dopravní cesty schválila už v letech 2012 až 2013. Rozhodnutí o prodeji předem určenému nabyvateli vyplývá především z charakteru a rozsahu prodávaných nemovitostí, kdy se jedná o sjednocení vlastnictví stavby a pozemků, dále rozšíření pozemků žadatelů, užívaných jako zahrádky, prodej pozemků, které jsou dlouhodobě pronajaté nájemcům, uvádí ministerstvo dopravy ve své zprávě.

Nelze vyloučit, že po očekávaném souhlasu vlády navržení nabyvatelé z různých důvodů odmítnou podepsat kupní smlouvu a majetek nepřevezmou. Buď se na straně žadatelů v mezidobí změnil jejich záměr, nebo si předpokládanou potřebu nemovitosti zařídili jinak.

Pro případy, kdy navržení nabyvatelé písemným sdělením odmítnou podepsat kupní smlouvu, nebo ve lhůtě 60 kalendářních dnů nebudou reagovat na výzvu k podepsání kupní smlouvy ministerstvo dopravy navrhuje, aby vláda souhlasila na tento majetek vypsat výběrové řízení s nabídkovou cenou schválenou v usnesení vlády. V takových případech bude kupní smlouva uzavřena s vítězem výběrového řízení.

Celkem ministerstvo dopravy předpokládá, že prodej vynese více než dva miliony korun. Ty budou využity pro opravy, rekonstrukci a modernizaci železniční dopravní cesty, plánuje SŽDC.

Prodej majetku SŽDC by neměl mít vliv na podnikatelské prostředí a jeho výnos nebude použit km úhradě dluhů státní společnosti České dráhy.

Ty si totiž chtějí vylepšit svůj deficitní rozpočet prodejem majetku za pět až sedm miliard korun právě SŽDC. Soukromí dopravci považují převod majetku za nedovolenou státní podporu. To by nyní měly posoudit Evropská komise a na národní úrovni případně Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Spolu s převodem pozemků pod kolejemi by se měly převádět budovy, u kterých jsou ČD pouze spolumajitelem společně s developerskými společnostmi. Jednoduchá situace je například u Hlavního nádraží v Praze, které má v dlouhodobém nájmu společnost Grandi Stazioni. Tento nájemní vztah se převede na nového vlastníka. Mezi problematická nádraží patří v tomto ohledu pražské Smíchovské nádraží, nádraží v Holešovicích, v Brně či Masarykovo nádraží v Praze.

Za tímto projektem, který by měl ČD přinést 700 milionů Kč, stojí finanční skupina Penta. Dráhy se snaží peníze získat dříve než po kolaudaci nově vybudovaného obchodního centra, jak vyplývá ze smluv, které byly uzavírány v letech 2004 až 2006.

Seznam prodávaných nemovitých majetků si můžete prohlédnout po rozkliknutí následujícího odkazu.

 

-of-