Syrští studenti budou v Česku o rok déle a dostanou vyšší stipendium, schválila vláda

Škola Ilusrtrační obrázek, zdroj: Pixabay

O poskytnutí až dvacítky stipendií pro syrské studenty v rámci programu „Nové elity pro Sýrii“ rozhodla vláda v polovině roku 2015. Většina z těch, kdo prošli výběrovým řízením je teď v Česku. Po jazykové průpravě byli studenti přijati nebo se teprve budou hlásit na vysoké školy. Letos v červnu kabinet program vyhodnotil a rozhodl o jeho prodloužení o rok. Další studenti už ale do programu nemají nastupovat.

Do Česka jich přiletělo před dvěma lety 18, 12 z nich teď přijali české veřejné vysoké školy a od nového akademického roku jsou tak oficiálně studenty prvního ročníku bakalářského studia (tři na ČVUT, tři na UPAR, dva na ČZU a po jednom na VŠCHT, VUT, ZČU a UHK). Další tři budou ještě pokračovat ve studiu českého jazyka.

Po vládnímu usnesení z června si studenti také polepší finančně. Díky jejich přeřazení pod program poskytování stipendií vlády ke studiu občanů z rozvojových zemí na veřejných vysokých školách v ČR budou místo 9 tisíc měsíčně dostávat 14 tisíc Kč. Zůstat navíc budou moci o rok déle, než byl původní plán – do roku 2022.

Celkové ve zprávě vyčíslené náklady se v programu vyšplhaly zatím na víc než 7 a půl milionu korun. V roce 2015 program hradily nespotřebované výdaje Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství. V dalších letech přispívalo a i bude dále přispívat Ministerstvo zemědělství. To hradí stipendistům zdravotní pojištění ve stejném rozsahu, jako pojištěncům českého systému veřejného zdravotnictví (celkem zatím asi 135 tisíc Kč). Plánovaný byl rozpočet kolem 5 milionů Kč ročně.

Podle hodnocení, které vládě předložil Ústav jazykové a odborné přípravy v Poděbradech, se studenti jako skupina „relativně dobře začlenili mezi studenty i českou komunitu.“ Tři studenti ztratili o vzdělávání v Česku zájem.

Stipendijní program splnil svůj původní humanitární záměr … Jeho úspěšné naplnění v roce 2022 závisí nejen na píli a schopnostech stipendistů, ale i na vývoji konfliktu v Sýrii a následném politickém uspořádání, především s ohledem na možnost návratu účastníků programu a využití jejich znalostí. Navrhuje se program nerozšiřovat o další osoby a opět jej vyhodnotit v roce 2022,“ uzavírá hodnocení, předložené vládě.

Zpráva také upozorňuje na to, že se zatím nepodařilo najít řešení pro stipendisty, kteří do Česka přicestovali jako uprchlíci z Jordánska, a kteří chtějí navštěvovat své rodiny v Jordánsku (případně se tam chtěli vrátit po ukončení studia). Země totiž s jejich byť dočasným návratem nesouhlasila.

MZV bude s jordánskou stranou v této věci dále komunikovat, výrazný posun však není pravděpodobný.“ hodnotí úředníci ve zprávě. V Jordánsku žije přibližně 1,3 milionu Syřanů, polovina z nich je u OSN registrovaná mezi uprchlíky.

-Vanda Kofroňová-