Společnost VMware oznámila hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí 2015

Společnost VMware podnikající v oblasti cloudové infrastruktury a firemní mobility, zveřejnila své finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2015. 

  • Příjmy za třetí čtvrtletí dosáhly výše 1,67 miliardy dolarů a oproti stejnému období v roce 2014 vzrostly o 10 %, při konstantní měnové bázi o 14 %.
  • Příjmy z licencí ve třetím čtvrtletí činily 681 milionů dolarů, oproti třetímu čtvrtletí roku 2014 tak vzrostly o 7 %, při konstantní měnové bázi o 11 %.
  • Čistý zisk za třetí čtvrtletí dosáhl výše 256 milionů dolarů, tedy 0,60 dolaru na akcii, a oproti stejnému období v roce 2014, kdy čistý zisk byl 194 milionů dolarů a 0,45 dolaru na akcii, vzrostl o 35 %. Bez přihlédnutí k metodice GAAP činil čistý zisk za čtvrtletí 433 milionů dolarů a 1,02 dolaru na akcii a ve srovnání s třetím čtvrtletím roku 2014, kdy dosáhl celkově 377 milionů dolarů a 0,87 dolaru na akcii, vzrostl o 18 %.
  • Provozní zisk za třetí čtvrtletí 2015 činil 326 milionů dolarů, a vzrostl tak meziročně o 35 %. Provozní zisk bez přihlédnutí k metodice GAAP byl ve třetím čtvrtletí 527 milionů dolarů, což znamená navýšení o 15 % oproti stejnému období předchozího roku.
  • Provozní peněžní tok ve třetím čtvrtletí 2015 dosáhl výše 411 milionů dolarů. Volný peněžní tok činil za stejné období 321 milionů dolarů.
  • K 30. září 2015 disponovala společnost finanční hotovostí, hotovostními ekvivalenty a krátkodobými investicemi ve výši 7,22 miliardy dolarů a odloženými výnosy v celkové sumě 4,69 miliardy dolarů.

„Naše výborné výsledky ve třetím čtvrtletí odrážejí schopnost VMware poskytovat zákazníkům mimořádnou přidanou hodnotu,“ uvedl Pat Gelsinger, CEO společnosti VMware. „Přínos, který budou mít z dlouhodobého hlediska pro VMware nedávno zveřejněné plány na spojení společností Dell a EMC a vytvoření nové společnosti zaměřené na cloudové služby, vnímáme velice pozitivně. Cíle i strategie VMware zůstávají nezměněné, i nadále chceme zákazníkům přinášet řešení s výjimečnou přidanou hodnotou prostřednictvím bezkonkurenčních inovací.“

-of-