Rozhodování o nemocnici ve Zlíně přilákalo odpůrce i příznivce

Nová nemocnice ve Zlíně. Ilustrační foto: Zlin.cz

Zastánci i odpůrci výstavby krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích přišli dnes na zasedání krajského zastupitelstva, které má o projektu za osm miliard korun rozhodnout. Na krajský úřad dorazily asi dvě desítky zaměstnanců Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně. Podporu stavbě vyjádřili oblečením bílých plášťů s nápisem PRO Novou nemocnici. Nechybí ani kritici projektu, někteří z nich jsou také lékaři. Obě strany zaslaly krajským zastupitelům několik otevřených dopisů.

Pro stavbu nemocnice je například Filip Ovesný, který je v managementu Kroměřížské nemocnice, pracuje ale ve všech čtyřech krajských nemocnicích. „Zaměstnanci KNTB jsou ti, kteří mají co říct k tomu, jestli stavět novou nemocnici, nestavět novou nemocnici nebo rekonstruovat. To lidé v nemocnici pracující nejlépe vědí, jaký je stávající stav,“ uvedl Ovesný. Současný pavilonový systém je podle něj nevhodný, prostory technicky nevyhovují. „Máme například laboratoře na třech místech,“ uvedl Ovesný. Podobný názor již dříve vyjádřili někteří primáři nemocnic, kteří považují rekonstrukci a další využití areálu nemocnice za nereálné.

Proti výstavbě nemocnice jsou naopak jiní lékaři v kraji, zejména představitelé okresních sdružení České lékařské komory. Podle nich není rekonstrukce areálu nereálná. Projekt podle nich také ovlivní organizaci zdravotní péče v kraji, obávají se finanční náročnosti investice i následného utlumení investic do dalších krajských nemocnic i jiných oblastí, které má kraj na starosti.

Podle hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) mluví pro stavbu nové nemocnice to, že by měla trvat šest let a stát osm miliard, zatímco postupná obnova nynějšího areálu by stála deset miliard a trvala by 12 let.

Na zastupitelstvu vystoupil například ředitel zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek. Podle něj by nová nemocnice v Malenovicích neznamenala výraznou dopravní zátěž pro hlavní tah do Zlína, vedle kterého by nemocnice měla stát. Ekonom Miroslav Ševčík řešil finanční stránku projektu i dopad na rozpočet kraje. Kraj chce na projekt dát čtyři miliony, milion by měla hradit nemocnice a na tři miliardy si kraj chce vzít úvěr. Roční splátka úvěru ve výši kolem 200 milionů korun nemůže podle Ševčíka stabilitu hospodaření kraje ohrozit. Podle kraje je navíc scénář financování velmi opatrný, nepočítá s příspěvky státu či evropskými dotacemi, o které však bude kraj usilovat. Na splátky úvěru použije kraj nájem, který bude nemocnice platit.

Na zastupitelstvu budou ještě vystupovat kritici projektu. Poté by měli zastupitelé hlasováním rozhodnout. Opoziční zastupitel a krajský předseda Strany soukromníků Michal Dvouletý upozornil na to, že návrh usnesení zastupitelstva je v rozporu se zákonem o krajích. Svůj názor opírá o právní posudek Jany Zwyrtek Hamplové. Zastupitelé v návrhu ukládají radě, aby schválila a realizovala investiční záměr nové nemocnice.

„Jsem přesvědčen o tom, že není v žádném případě možné, abychom usnesením krajského zastupitelstva přenesli schválení a realizaci investičního záměru nové nemocnice v Malenovicích v odhadované hodnotě minimálně osm miliard Kč pouze na Radu Zlínského kraje. Zastupitelstvu kraje je ze zákona svěřena zodpovědnost a pravomoc za všechny majetkoprávní úkony nad 200.000 Kč, a této své role se prostě nemůže vzdát,“ uvedl Dvouletý.