Piráti chtějí zvýšit daně a ODS zrušit nulovou toleranci alkoholu za volantem, Válková navrhuje zpřesnit působení ombudsmanky, Gajdůšková chce zvednout mzdu pro ZPS na 12.800 – Monitor sněmovních tisků – 17. týden 2019

Monitor návrhů zákonů přicházejících do Sněmovny. Koláž: ED

Minulý týden doputovalo do dolní komory Parlamentu ČR několik zajímavých návrhů zákonů a Ekonomický deník svým čtenářům opět přináší přehled i s predikcí, jestli daný zákon má šanci na uvedení v život. Helena Válková v minulém týdnu rozhodně nelenila a předložila spolu s dalšími kolegy poslanci hned dvě novely. Jedná z novel se týká zákona o veřejném ochránci práv a druhá trestního zákoníku, ve kterém by mělo mimo jiné dojít k navýšení hranice pro trestný čin z 5 tisíc na 10. Novely by se mohl dočkat i zákon o zaměstnanosti, kde si poslanci přejí navýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Za pozornost stojí i pirátský návrh, kterým chtějí Piráti zdanit výnosy z cenných papírů, u kterých doposud platila výjimka v případě jejich držení po dobu tří let a zároveň chtějí Piráti zvýšit slevu na poplatníka. Volební právo od 16let? I to bude možná brzy možné minimálně u voleb do zastupitelstev měst a obcí. ODS by ráda zrušila nulovou toleranci alkoholu za volantem.

Novela zákona o veřejném ochránci práv

Helena Válková na nedávném kulatém stole sesterského portálu Česká justice. Foto: Jiří Reichl

Helena Válková s dalšími kolegy  předkládá novelu zákona o veřejném ochránci práv. Novela je spíše zpřesňující, než že by nějakým způsobem měnila fungování úřadu veřejného ochránce práv. Ujasněno by mělo být třeba ustanovení o poskytování úřední součinnosti. „Navrhuje se přesunout stávající obecné ustanovení o poskytování „úřední“ součinnosti z § 16 do nově navrhovaného odstavce 4 § 15 zákona a dosavadní odstavec 4 označit jako odstavec 5. Důvodem pro tento postup je snaha sloučit vyšetřovací oprávnění ochránce do jednoho ustanovení (§ 15). Odstraní se tím pochybnosti některých úřadů oslovených ochráncem, zda poskytnutím součinnosti ochránci neporuší stanovenou povinnost mlčenlivosti. Přestože jsou takové námitky liché, neboť povinnost mlčenlivosti je uložena pouze jednotlivým fyzickým osobám, typicky jednotlivým zaměstnancům úřadu, nikoli samotnému úřadu,“ uvádějí k plánovaným změnám předkladatelé, kteří si od změn slibují také zvýšení efektivnosti celého úřadu.

Projde to?

Vláda prozatím k zákonu nepřijala žádné stanovisko, ale v rámci připomínkového řízení k zákonu přijalo Ministerstvo spravedlnosti neutrální stanovisko. Podle ministerstva zákon přináší pár vítaných změn, ale některé úpravy by měly přinášet nežádoucí modifikace tohoto zákona, které pravděpodobně nezamýšlejí ani sami předkladatelé. Vzhledem k tomu, že ministerstvo zároveň volá po hlubší analýze než bude zákon novelizován, dá se očekávat, že tato novela šitá horkou jehlou neprojde úspěšně hlasování v Poslanecké sněmovně.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Michal Ožuch