Novela daňového řádu: Exekutorská komora odmítá prolomení mlčenlivosti

Exekutorská komora nesouhlasí s prolomením povinnosti mlčenlivosti právnických komor sdružených v profesních organizacích vůči správci daně, se kterým počítá transpoziční směrnice EU týkající se koordinace boje proti terorismu a praní špinavých peněz. „K prolomení povinnosti mlčenlivosti soudního exekutora by mělo dojít pouze v ojedinělých případech a pouze z vážných důvodů, a zejména by k takovému postupu mimo rámec výše popsaných pravidel mělo docházet jen výjimečně. Navrhovaná úprava však vyvolává dojem zcela opačný.“

Exekutorská komora se tak připojila ke kritice, která vůči způsobu transpozice zmíněné směrnice vyslovila i Česká advokátní komora či Komora daňových poradců. „Obecně máme výhrady k transpozici směrnice, kterou považujeme za vadnou a nesprávnou,“ konstatuje EK ČR. „Zavedení nových dalších povinností jednotlivým subjektům je „ospravedlňováno“ nutností transpozice směrnice DAC 5, která však sama o sobě natolik zásadní a rozsáhlou potřebu změny regulace nevyvolává – v tomto směru se nám navrhovaná úprava jeví spíše jako pokus o tzv. gold-plating. Domníváme se, že je návrh úpravy nedostatečně provázán s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon).“

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek