MPSV vypsalo II. kolo výběrového řízení na náměstka pro ekonomiku a IT

Hlavní budova Ministerstva práce a sociálních věcí. Foto: MPSV

Státní tajemník na ministerstvu práce a sociálních věcí Jiří Biskup vypsal II. kolo výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce ekonomické a ICT. V prvním kole se na tuto pozici nikdo nepřihlásil. Přihlášky se mohou podávat do 5. února.

Uprostřed minulého týdne vyhlásilo vedení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR II. kolo výběrového řízení na náměstka ekonomické a ICT. V prvním kole se totiž do výběrového řízení nikdo nepřihlásil.

Na začátku ledna byla vypsána tři výběrová řízení na tři náměstkovská místa. Pouze dva uchazeči doručili na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) své přihlášky do výběrových řízení na místa náměstků ministryně Jaroslavy Němcové (ANO). O tom, jestli budou přijati zatím není jasno. „Výběrová komise dosud nejednala a z toho důvodu nebudeme zatím komentovat žádná jména,“ uvedl na dotaz Ekonomického deníku státní tajemník na MPSV Jiří Biskup.

A co bude mít nástupce náměstka Roberta Baxy v náplni činnosti?

– řízení organizačních útvarů spadajících pod sekci ekonomickou a ICT;
– zajištění úkolů ve financování a finančním hospodaření, odvětvové ekonomice
práce v působnosti ministerstva, jím přímo řízených organizací a v odvětví
sociálního zabezpečení ve vztahu k územním orgánům;
– zabezpečení funkce správce kapitoly 313 státního rozpočtu podle
rozpočtových pravidel a správce rozpočtu podle zákona o finanční kontrole;
– zajištění komplexního řízení finančních zdrojů v resortu práce a sociálních
věcí;
– zajištění efektivnosti hospodaření včetně řízení a kontroly hospodaření přímo
řízených organizací;
– zajištění realizace programového financování v ministerstvu včetně
zabezpečení metodické činnosti;
– zabezpečení role příjemce pro projekty věcně spadající do působnosti
ministerstva v rámci operačních programů evropských fondů, příprava žádostí
o finanční podporu projektů a zajištění jejich realizace;
– zajištění správy údajů, které jsou spravovány ministerstvem v Jednotném
informačním systému práce a sociálních věcí;
– zpracování koncepce a strategie informačních systémů a informačních
technologií v návaznosti na potřeby ministerstva včetně ministerstvu
podřízených správních úřadů;
– zabezpečení komplexní správy a systémové podpory informačního systému
a informačních technologií ministerstva;
– zajištění přípravy a realizace systémových projektů informačních systémů
a informačních technologií;
– realizace úkolů vyplývajících z bezpečnostní strategie státu v podmínkách
resortu práce a sociálních věcí v oblasti ICT včetně realizace opatření resortu
v záležitostech kybernetické bezpečnosti.

Právě na tuto sekci a jeho vedení bude upřen největší tlak na změny v resortu. V IT zakázkách, které MPSV spravuje jde o miliardy korun a současný stav „leží v žaludku“ Pirátům i Hnutí ANO. Nedávno jsme zveřejnili rozsáhlou analýzu vyplývající z otevřeného dopisu dvou poslanců Pirátské strany ministryni práce Němcové. Přečíst si ji můžete na tomto linku.

Bude náměstkem pro ICT někdo z politických náměstků?

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Vedením neobsazených sekcí jsou pověřeni ředitelé odborů

Prozatím jsou vedením nových sekcí, které jsou neobsazené, pověřeni ředitelé odborů. Konkrétně u sekce správních činností a sociální politiky je to ředitel odboru odvolání a správních činností nepojistných dávek Michal Novák,dřívější podřízený náměstkyně Hanzlíkové. Sekci ekonomickou a ICT prozatím vede ředitelka Odboru programového financování Vendulka Zmeškalová a Sekci evropských fondů ředitelka Odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti Jana Jirků.

Na svých místech zůstávají státní tajemník Jiří Biskup, jehož sekce posílila a bylo v ní zřízen Odbor koordinace a právní podpory státní služby. „Důvodem je zabezpečení řádného a včasného výkonu agendy v oblasti odvolacích a přezkumných řízení vůči podřízeným organizacím, nutnost systémového nastavení agendy vyřizování stížností, poskytování adekvátní právní podpory výkonu státní služby v rámci MPSV a zajištění rozsáhlých koordinačních činností s vazbou na podřízené služební úřady (Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, Státní úřad inspekce práce a Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí). Dosud byly veškeré činnosti vykonávány pouze v rámci oddělení kancelář státního tajemníka, které má na starosti také další agendy – vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., protikorupční problematiku aj. Stávající kapacitní podmínky oddělení neodpovídaly rozsahu požadovaných činností,“ uvedli zástupci MPSV v návrhu systemizace, kterou před Vánocemi schválila vláda premiéra Babiše.

Zůstává také náměstek pro Sekci zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Jiří Vaňásek, jehož sekce díky schválené systemizaci pár lidí nabrala. Konkrétně jedno systemizované místo v oddělení podpory výzkumu a vývoje s ohledem na skutečnost, že MPSV je od nového roku nositelem institucionální podpory na zajištění výzkumných projektů a „získal“ také Oddělení podpory, výzkumu a vývoje (5 systemizovaných míst). Nic se také nemění v legislativní sekci MPSV, kterou nadále vede Petr Hůrka. Na svém místě, i když s drobně pozměněnými odbory a odděleními, zůstává také náměstkyně Sekce sociálně pojistných systémů Iva Merhautová.

[/mn_protected]

Jiří Reichl

O tématech IT systémů píšeme pravidelně. Přečtěte si některé starší texty:

 

Do tendrů na tři náměstkovská místa na MPSV se přihlásili jen dva uchazeči 

Piráti píší ministryni Němcové kvůli IT systémům a personálním změnám. Zastávají se odvolaného IT… 

Novela služebního zákona: náměstci a představení jmenovaní na 5 let, superúředník bude pod vládou… 

Poslanci sociálního výboru Sněmovny jedou na MPSV „vykouřit dýmku míru“ 

MPSV hledá tři náměstky – pro ekonomiku a IT, sociální politiku a evropské fondy 

MPSV splnilo úkol Sněmovny a poslalo odpovědi na dotazy sociálního výboru. Odpovědi jsou však…8.12.2017

MPSV: OKsystem dostal od státu 6 miliard na IT zakázkách 7.12.2017

Hádka o IT systémech MPSV ve Sněmovně. Marksová odešla z jednání výboru! 7.12.2017

Výpověď smlouvy s OKsystem na MPSV nahrává do karet OKsystem  17.11.2017

Tendr na vývoj systému sociálních dávek zkolaboval. MPSV odstoupilo od smlouvy s firmou OKsystem 16.11.2017

OKsystem s další stížností u ÚOHS neuspěl 15.8.2017

OKsystem uspěl se svými stížnostmi na ČSSZ. ÚOHS tendr na výběr důchodů OSVČ zrušil 14.7.2017

Michal Rada: Ukončení smlouvy na dávkové systémy nevidím jako průšvih, ale jako vyzrálost 16.11.2017

Náměstek MPSV Baxa : řídíme resortní IT, ale odpovídají jednotlivé podřízené organizace 8.5.2017

ROZHOVOR o IT systémech na MPSV a ČSSZ s Robertem Baxou, náměstkem ministryně Marksové

MPSV postupuje v oblasti IT nebezpečně, upozorňuje místopředseda sněmovny Bartošek

ČSSZ má složitý interní systém. Nestíhá proto soutěžit zakázky

MPSV se výrazně komplikuje tendr na dávk