MPSV nakoupí bílou techniku za 16 milionů

Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá v následujících čtyřech letech nakoupit tzv. „bílou techniku“ za 16,4 milionu korun bez DPH.

Podřízení ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové-Tominové vypsali další tendr na tzv. „dynamický nákupní systém – DNS“ (model, kdy si ministerstvo i podřízené organizace mohou od vysoutěžených dodatavelů objednávat zboží, které aktuálně potřebují ve zjednodušeném řízení). O jiném DNS na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR jsme psali například v textu Sociální věci chtějí nakoupit nábytek za 100 milionů během čtyř let, stejného principu využívá například také Hlavní město Praha – psali jsme v textu Praha nakoupí počítače a software za 600 milionů či ministerstvo financí.

Tentokrát se budou soutěžit dodávky tzv. „bílé techniky“, čili trouby, varné konvice apod. Kompletní položkový seznam kategorií je uveden v následujícím screenshotu zadávací dokumentace.

MPSV_DNS_bila technika

 

Zcela detailní informace o poptávaném zboží pak zájemce najde na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji. Do tendru je možno se přihlásit do 7. dubna. Hodnotící kritéria nejsou stanovena, bude vyhlášena u každé dílčí zakázky v rámci DNS. Jediná varianta, jak podat podat přihlášku je již elektronická. Souvisí to se změnou Zákona o zadávání veřejných zakázek, která nařizuje veřejným zadavatelům povinnou elektronickou komunikaci od 18. dubna.

„Organizační složky státu a centrální zadavatelé budou muset komunikovat s dodavatelem výhradně elektronicky, zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) zákona vyloučeno.Tito zadavatelé tak především nebudou oprávnění přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje,“ upozorňuje ve svém prohlášení Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které je garantem zákona o zadávání veřejných zakázek.

„Nutno upozornit na skutečnost, že povinnost výhradně elektronické komunikace se uplatní i na zadávací řízení zahájená před 18. dubnem 2017, není tedy rozhodující okamžik zahájení zadávacího řízení, ale okamžik, kdy dochází ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem,“ vysvětluje MMR na základě četných dotazů nejen z řad státních institucí a ministerstev.

Jiří Reichl