Ministerstvo zemědělství utrácí za ICT přes miliardu ročně

V resortu ministerstva zemědělství se za rok 2015 utratí přes jednu miliardu korun na informační a komunikační technologie. Na příští rok je plán ještě o něco vyšší.

Zapomeňte na OpenCard. Ministerstvo zemědělství a jeho podřízené organizace utratí v letošním roce přes miliardu korun na informační a komunikační technologie. Plán na rok 2016 je ještě o zhruba 100 milionů vyšší. Rekordmanem je přitom Státní zemědělský a intervenční fond s více než 700 miliony korun. Přinejmenším něco přes čtvrt miliardy pak vydají Lesy České republiky.

Ekonomický deník nedávno informoval o plánovaném rozpočtu Státního zemědělského a intervenčního fondu na informační a komunikační technologie, který se blížil 800 milionům korun. Proto jsme oslovili všechny organizace, které jsou podřízeny Ministerstvu zemědělství České republiky. Ze 37 organizací nám požadované informace poskytlo jen 13, tedy zhruba třetina.

Státní zemědělský a intervenční fond se chystá v tomto roce utratit na ICT 759,5 milionů korun. Z toho téměř 430 milionů vydá na „výdaje, které odpovídají zajištění provozu složitých agentových informačních systémů (SAP)“. Další čtvrtmiliarda padne na programové vybavení. 28 milionů bude utraceno za výpočetní techniku a 26 milionů na programové vybavení do 60 tisíc korun. Plán na příští rok je ještě vyšší. SZIF chce v roce 2016 utratit za ICT o 40 milionů více.

Lesy České republiky plánují letos na informační a komunikační technologie vynaložit 349 milionů korun. Podle vyjádření tiskové mluvčí LČR Evy Jouklové se prý Lesům podaří ušetřit. „V průběhu roku se nám však daří poměrně významné úspory v této oblasti a konečné číslo tak předpokládáme výrazně nižší. Očekáváme úspory v desítkách milionů korun,“ sdělila Ekonomickému deníku Jouklová. Konečná suma se tak může snížit až na necelých 260 milionů korun.

Pomyslný bronz obsadil Státní pozemkový úřad. Ten má v plánu letos na ICT vydat kolem 100 milionů korun, ovšem v roce příštím se má tato suma zvýšit o 70 %, tedy na 170 milionů. Povodí Labe, Moravy a Ohře pak mají na letošek dohromady schváleno necelých 45 milionů a pro příští rok bezmála 57 milionů korun.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů nám odpověděl vyhýbavě s tím, že letošní výdaje na ICT jsou pouze finalizovány a na rok 2016 je rozpočet teprve v návrhu. Podle výroční zprávy za rok 2014 však organizace na ICT utratila 52,5 milionů korun, což bylo 94 % roku 2013. Dá se tedy odhadnout, že na letošní i příští rok Ústav pro hospodářskou úpravu lesů počítá s výdaji na ICT kolem 50 milionů korun.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce je poslední z organizací, podřízených ministerstvu zemědělství, jejichž výdaje na ICT podle našeho zjištění přesahují jednotky milionů korun. SZPI plánuje pro letošní rok v této oblasti utratit necelých 21 milionů a v příštím roce téměř 39 milionů, což je 85% nárůst.

V současné době zjišťujeme podrobnosti plnění, která za zjištěné sumy výše uvedené organizace v resortu zemědělství dostávají.

-usi-