Ministerstvo spravedlnosti částečně vyhovělo Chvojkovým námitkám ohledně chráněného účtu

Způsob, jakým Ministerstvo spravedlnosti navrhuje v novele občanského soudního řádu institut tzv. chráněného účtu, se nelíbí ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu  Janu Chvojkovi. Návrh je podáván spolu s novelou Exekučního řádu.  „Ačkoliv vítám snahu konečně vyřešit tento dlouho diskutovaný problém, kdy povinným jsou z jejich bankovního účtu exekuovány i prostředky, které jsou exekučně nepostižitelné, navržený způsob je velmi komplikovaný, pro všechny strany zatěžující a v praxi použitelný jen v omezené míře,“ konstatuje v rámci vypořádání připomínek. Ministerstvo částečně námitkám vyhovělo.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Dušan Šrámek