Ministerstvo financí navrhuje nový trestný čin úmyslné nepravdivé předložení čestného prohlášení

Novou skutkovou podstatu navrhuje do trestního zákona zařadit ministerstvo financí. Úmyslné předložení čestného prohlášení pro správu daní by napříště mělo být trestným činem. Ministerstvo financí nenavrhuje, kolik let vězení by předkladateli nepravdivého prohlášení hrozilo, neuvádí ani zda by mu například měly být zabaveny prostředky na účtu.

Návrh předkládá ministerstvo financí v rámci připomínkového řízení novely trestního zákona: „Navrhujeme definovat novou skutkovou podstatu, která by postihovala úmyslné předložení nepravdivého čestného prohlášení předkládaného pro účely správy daní,“ uvádějí finance.

Nejde o čestné prohlášení o příjmech manželky

Jak dále vyplývá z návrhu, nejde o trestný čin nepravdivé čestné prohlášení o nulových příjmech manželky nebo čestné prohlášení o slevě na dítě či o společné domácnosti.

V tomto případě čestné prohlášení souvisí s tzv. automatickou mezinárodní výměnou informací, kdy finanční instituce jsou povinny vyplňovat formuláře o majitelích účtů a o účtech daňových nerezidentů a předávat je finanční správě a ta si je vyměňuje se správami cizích států.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Irena Válová