Fotbalová asociace chce obměnit svůj stávající informační systém. Má připraveno 50 milionů korun

Fotbalová asociace České republiky chce nový informační systém. Dá za něj až 50 milionů korun bez DPH. foto: archiv redakce

Zcela nový informační systém, který obsáhne a vylepší ten stávající plánuje pořídit Fotbalové asociace České republiky. Hodlá za něj utratit maximálně 50 milionů korun bez DPH. Vedení fotbalistů si od zakázky slibuje nejen modernější systém, ale také komplexní přehled o využívání jednotlivých částí robustního systému a detailní analýzu a posléze popis celé informační platformy, která dnes neexistuje, protože jednotlivé funkce se postupně doprogramovávaly.

Ve Věstníku veřejných zakázek se před nedávnem objevila zajímavá zakázka na nový informační systém. Poptává jej Fotbalová asociace České republiky (FAČR). Maximální cenu stanovila na 50 milionů korun bez daně. Má jít o nový, vcelku robustní systém, ve kterém si budou moci jeho uživatelé vyhledat veškeré informace okolo fotbalu. Budou v něm umístěna data všech hráčů a přehled o jejich smlouvách, disciplinárních trestech apod. Podobné informace budou také o trenérech a agentech. Tam uživatel snadno zjistí, jaké hráče agent zastupuje.

FAČR v současné době používá vlastní informační systém pro celkovou správu hráčů, týmů, soutěží a ostatních informací a agend s tím spojených. „Tento systém se vyvíjel postupně mnoho let a nyní nastala doba pro jeho obměnu, a to, aby nový systém naplňoval potřeby FAČR pro efektivní fungování, práci se systémem (snadná administrace a změny) a současné standardy informačních systémů,“ uvádí autoři analýzy.

Podle zadávací dokumentace zveřejněné na profilu FAČR je stávající systém nevyhovující a je potřeba jej přizpůsobit nynějším požadavkům. Proto experti FAČR vypracovali analýzu stávajícího systému a jeho funkcí, která bude zároveň sloužit pro uchazeče o tuto veřejnou zakázku. „Nový cílový systém musí vycházet ze stanov a pravidel fotbalu, případně dalších povinných dokumentů. Je nutné podotknout, že celý systém se pravidelně přizpůsobuje změnám ve stanovách, pravidlech fotbalu a dalších dokumentů. Je tedy potřeba, aby byly změny v pravidlech v co nejvyšší míře parametrizovatelné a do vhodné míry upravitelné skrz administrační prostředí systému. Současně musí systém obsahovat správu číselníků včetně jejich časové platnosti. Toto by mělo být zpřístupněno uživatelům dle přidělených rolí,“ uvádí se v analýze, která je součástí zadávací dokumentace.

Autoři materiálu upozorňují, že pro potenciální dodavatele může nastat problém, jelikož k současnému informačnímu systému (IS) neexistuje dokumentace, a to jak v samotném kódu, tak ani s popisem jednotlivých částí IS či formou manuálu. „Držiteli know–how ovládání IS jsou z části klíčoví uživatelé a tým programátorů. Z čehož plyne ohrožení termínu dodání a úplnosti dodávky. Eliminací rizika je rozdělení projektu na dvě fáze. První je detailní analýza a návrh nového IS. Druhá fáze je dodání samotného IS. Datové toky z / do IS nejsou plně zdokumentovány. Během dodávky a provozu se může ukázat potřeba napojení dalších systémů. V důsledku toho je nutné počítat s možnými změnami v pozdějších fázích, a zároveň přizpůsobit proces nasazení nového IS pro minimalizaci dopadů,“ píše se v dokumentu.

Dodavatel s obratem 50 milionů ročně v předchozích 3 letech

O zakázku se může ucházet pouze firma, která měla minimální průměrný roční obrat dodavatele za 3 předcházející účetní období 50 mil. Kč (tedy celkový roční obrat za 3 bezprostředně předcházející účetní období dosáhl min. 150 mil. Kč). Po zájemcích o tuto zakázku bude chtít FAČR také jistinu 400 tisíc korun.

Účastník předloží Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Ze Seznamu významných služeb musí být patrné splnění vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu:

  • minimálně 2 realizované zakázky, jejichž předmětem bylo zajištění služeb spočívajících v aplikačním vývoji informačního systému splňující min. tyto parametry:
  • 600 člověkodní pro každou realizovanou zakázku;
  • systém funguje plně přes webové rozhraní a nevyžaduje vyžadovat lokální instalaci, rovněž je plně responzivní a dobře zobrazitelný na mobilních zařízeníc;
  • systém má prokazatelně více než tisíc uživatelů;
  • systém je rozdělen na frontend a backend rozhraní;
  • systém umožňuje administraci uživatelů a přístupů;
  • systém umožňuje konfiguraci workflow.

Termín podání nabídek je do 11. dubna.

Jiří Reichl