Exekuci na důchod má 90.400 lidí, čtyřikrát víc než před 15 lety

Exekucí na důchod v Česku dál přibývá. Na konci března je kvůli dluhům mělo přes 90.400 lidí. Bylo jich tak zhruba o 3800 víc než na konci loňska. 

Od roku 2003 se počet osob s exekuční srážkou ze starobní, invalidní či pozůstalostní penze zvedl víc než čtyřikrát. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podle odborníků na dluhovou problematiku by úřad mohl nechat řadu neoprávněných exekucí zastavit. Ministerstvo práce sdělilo, že ČSSZ začne v květnu ověřovat, zda by to zvládala. Úředníci by totiž museli procházet spisy všech zadlužených ručně. Tento názor však rozporuje Exekutorská komora ČR, která tvrdí, že ČSSZ k tomuto kroku nemá zmocnění ze zákona. „ČSSZ by mohla dát podnět soudu, který by o tom rozhodl. Zdůrazňujeme také, že v případě neplatných rozhodčích doložek se dlužník dluhu nezbavuje, jen ho oddaluje a tím se mu může i prodražit,“ uvedla ve svém prohlášení Exekutorská komora.  Podle ní je odpovědný je stát, který takovou situaci dopustil.

Na konci roku 2003 správa kvůli dluhu srážela část starobního, invalidního či pozůstalostního důchodu 21.561 lidem. Přes 50.000 se jejich počet dostal v roce 2010, o čtyři roky později překročil 75.000. Předloni mělo exekuci na penzi přes 85.000 mužů a žen. Letos v březnu jich bylo 90.418.

Podle exekutorské komory uváděných 90.400 srážek z důchodů není tvořených jen soudními exekucemi, nýbrž počet zahrnuje exekuce (výkon rozhodnutí) prováděné přímo soudy podle občanského soudního řádu, exekuce přerušené v důsledku insolvence, exekuce prováděné podle správního řádu orgány státní správy a územní samosprávy, například přímo zdravotními pojišťovnami, obcemi a magistráty, a také daňové exekuce, které provádí správce daně, nikoliv soudní exekutoři.

„Exekucí, prováděných podle ustanovení Exekučního řádu soudními exekutory je dle údajů Exekutorské komory je přibližně o 25 procent méně. Navíc uváděný celkový počet srážek z důchodů neodpovídá realitě i z toho důvodu, že obsahuje i již vymožené exekuce, které ČSSZ nestačí administrovat (celý proces bez ohledu, jaký subjekt exekuci vedl, ČSSZ trvá i několik měsíců). Růst srážek z důchodů je bohužel logický a je spojen s mnoha faktory, na které Exekutorská komora České republiky v minulosti často upozorňovala,“ řekla Lenka Desatová tisková mluvčí Exekutorské komory ČR.

Podle ní je příčinou současného stavu růst ceny bydlení a životních nákladů, které ale nebyly vyváženy růstem důchodů. Bohužel tato data ukazují i statistiky Českého statistického úřadu, který jako skupinu nejvíce ohroženou příjmovou chudobou označil kromě matek samoživitelek právě důchodce, a to zejména ženy starší 65 let. Celkově se v ČR s příjmovou chudobou potýká 9,6 procenta Čechů, tedy více jak milion obyvatel, a u důchodců je procento ještě mnohem vyšší.

O trochu více žen než mužů, rozdíl je ale mizivý

Na konci letošního prvního čtvrtletí mělo exekuční srážku z důchodu 26.054 seniorů a 26.633 seniorek. Mužům ČSSZ strhávala v průměru 2.698 korun a ženám 2.211 korun. Nejvyšší srážku v průměru měli muži v Moravskoslezském kraji, a to 3.335 korun. Ze starobních důchodkyň se v průměru nejvíc kvůli dluhům strhávalo penzistkám v Olomouckém kraji, a to 2529 korun.

Exekuci na důchod mělo i 21.707 invalidních důchodců a 14.430 invalidních důchodkyň. Průměrná strhávaná částka u muže činila 1978 korun a u ženy 1.980 korun. Nižší důchod kvůli exekuci mělo také 1.334 vdov a 260 vdovců. Z vdovského důchodu se sráželo v průměru 1.612 korun a z vdoveckého 1.636 korun.

ČSSZ o exekučních srážkách nerozhoduje. Řídí se nařízením soudu či exekučním příkazem exekutora, nebo rozhodnutím ze správního, konkurzního či insolvenčního řízení. Srážení částky z důchodu může úřad ukončit až po splacení dluhu a úroků i nákladů řízení. Podle odborníků na dluhovou problematiku by ale ČSSZ mohla řadu exekucí nechat zastavit, a to kvůli neplatným rozhodčím doložkám z úvěrových smluv. Rozhodoval o tom Ústavní i Nejvyšší soud, který prohlásil rozhodčí doložky v úvěrových smlouvách za neplatné v květnu 2011.

Právník Petr Němec na twitteru uvedl, že by ČSSZ mohla soudu navrhnout zastavení protiprávní exekuce, protože má k dispozici údaje z exekučních příkazů. „Proč ČSSZ osm let posílá zbytečně peníze úvěrovkám místo našim důchodcům a nemocným? Kdy se začne něco dít?“ ptal se na twitteru advokát.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) na výtku reagovala tím, že vedení resortu už o možných řešeních jednalo. „ČSSZ musí tyto případy vyhledávat ručně a nemá na to personální kapacity. Potřebovali bychom na to desítky nových úředníků,“ uvedla Maláčová. Podle ní ČSSZ informace k exekuci a rozhodčím doložkám klientů neeviduje, úředníci by proto museli ručně procházet „stovky tisíc spisů, možná milion“. Správa u konkrétních případů ověří, kolik času by to zabralo. Ministryně podotkla, že soudy mají povinnost neoprávněné exekuce zastavovat, měly by to tedy dělat automaticky. Maláčová o tom chce jednat s ministerstvem spravedlnosti.

„Od května 2019 zahájí ČSSZ pilotní projekt, který má za cíl ověřit, za jakých personálních a technických podmínek by byl takový postup proveditelný, jak by byl časově a finančně náročný a zda by nedošlo k ohrožení provádění exekučních srážek z dávek důchodového pojištění v běžných případech,“ sdělila  šéfka tiskového oddělení ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová. Kdy chce mít ministerstvo výsledky svého pilotního projektu, neuvedlo.

 

-chl-, -čtk-