Evropský parlament utahuje šrouby ve snaze chránit životní prostředí

Emise. Ilustrační foto: ©AP Images/European Union-EP

Zákaz jednorázových plastů od roku 2021 a snížení emisí CO2 u osobních automobilů o 37,5% do roku 2030. To jsou závěry včerejšího jednání poslanců Evropského parlamentu ve Štrasburku. Končící europoslanci tak pokračují v nastoleném trendu snah o co největší regulaci znečišťovatelů přírody.

Směrnice o celounijním zákazu prodeje plastových výrobků na jedno použití, včetně talířů, příborů, brček či vatových tyčinek a snížení emisí u osobních automobilů do roku 2030 o 37,5%. To je výsledek včerejšího hlasování europoslanců.

Poměrem hlasů 560 (pro): 35 (proti): 28 (zdrželo se hlasování) schválili směrnici v znění, na kterém se předem neformálně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a Rady ministrů EU.

„Tato legislativa sníží náklady spojené s poškozováním životního prostředí o 22 miliard eur, což je odhad nákladů plastového znečištění v Evropě do roku 2030. Evropa nyní získala legislativní model, za který se může zasazovat na mezinárodní scéně, protože znečištění moří plasty má globální charakter,“ uvedla zpravodajka Frédérique Riesová (ALDE, BE).

Nová Směrnice EU  úprava zakazuje od roku 2021 prodej následujících produktů:

  • jednorázové plastové příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky),
  • jednorázové plastové talíře,
  • plastová brčka,
  • plastové vatové tyčinky,
  • plastové tyčky k balónkům,
  • produkty z oxo-rozložitelných plastů, jednorázové plastové nádoby na potraviny (např. obaly rychlého občerstvení) a nádoby na potraviny a nápoje vyrobené z expandovaného polystyrenu.

Do roku 2029 musí členské státy zpátky vybrat 90% plastových lahví

Nová legislativa stanovuje členským státům do roku 2029 cíl sběru plastových lahví na 90%. Do roku 2025 by měl podíl recyklovaného obsahu v plastových lahvích dosáhnout 25% , do roku 2030 by se měl zvýšit na 30%.

Schválený text také upravuje zásadu „znečišťovatel platí“ zavedením systému rozšířené odpovědnosti výrobce, která by se měla týkat například tabákových společností či producentů rybolovných nástrojů a zařízení obsahujících plasty.

Směrnice také zavádí povinné informování o negativních vlivech pouličního odhazování cigaretových nedopalků s plastovými filtry, plastových kelímků či vlhčených ubrousků na životní prostředí. Upozornění by se mělo nacházet na obalech těchto výrobků.

Emise nových aut musí být od roku 2030 o 37,5% nižší, směrnice je přísnější, než navrhovala Komise

Poslanci a zástupci ministrů členských států se dohodli na snížení emisí z nových osobních automobilů do roku 2030 o 37,5 %. Evropská komise původně navrhovala cíl snížení emisí na úrovni 30%. Emise oxidu uhličitého lehkých užitkových vozidel by do roku 2030 měly klesnout o 31 %.

„Parlament tvrdě bojoval za ochranu environmentální integrity návrhu a za skutečné přínosy v oblasti zdraví, ochrany spotřebitele a inovací pro evropské občany. Tuto legislativu se nám podařilo prosadit navzdory silnému odporu automobilového průmyslu a některých členských států, které odmítají uznat příležitosti vyplývající z ambicióznějších cílů,“ uvedla zpravodajka Miriam Dalliová (S&D, MT).

Cílem parlamentní dohody je:

  • opatření ke zmírnění sociálních dopadů dekarbonizace
  • snížení emisí nových osobních aut o 37,5 % a dodávek o 31 % do roku 2030
  • krok směrem k posuzování emisí během celého životního cyklu vozidel

Poslanci schválili nařízení poměrem hlasů 521 (pro): 63 (proti): 34 (zdrželo se hlasování).

Sociální dopady dekarbonizace

Výrobcům automobilů, jejichž průměrné emise překročí stanovené limity, bude vyměřený takzvaný poplatek za překročení emisí. Evropská komise do roku 2023 zhodnotí, zda by tyto poplatky měly být využity ke spravedlivému financování přechodu k mobilitě s nulovými emisemi a na podporu rozvoje dovedností pracovníků automobilového průmyslu.

Analýza emisí během celého životního cyklu vozidel

Nařízení požaduje, aby se emise automobilů posuzovaly během jejich celého životního cyklu a na úrovni EU. Komise by na základě schváleného textu měla do roku 2023 posoudit reálnost vypracování společné metodiky hodnocení a jednotného vykazování údajů a případně předložit v této věci legislativní návrh.

-red-