Berlín zrušil zákaz Airbnb

Airbnb povoleno. Berlínská radnice se rozhodla nebránit alternativním ubytovacím službám v podnikání. Stejně otevřeně se k nim staví také ve Frankfurtu nad Mohanem.

Německé hlavní město umožnilo alternativní ubytovací službě podnikat, stanovilo však pro ni striktní pravidla a poměrně přísné pokuty za jejich porušení.

Berlínské zastupitelstvo koncem minulého týdne rozhodlo, že zruší usnesení z dubna 2016, kterým majitelům bytů zakazovalo krátkodobé pronajímání. Za porušení tohoto zákazu hrozila pokuta až do výše 100 tisíc eur (přes 2,5 milionu korun).

Od května letošního roku tak budou moci majitelé bytů své příbytky pronajímat po neomezenou dobu. Svůj druhý a každý další byt však budou moci tímto způsobem využívat pro podnikání maximálně po dobu devadesáti dnů v jednom kalendářním roce. Informoval o tom mimo jiné list Berliner Zeitung. Zrušení zákazu prošlo hlasy zastupitelů SPD, Zelených a Die Linke.

Přísná pravidla a vysoká pokuta

Přitom Berlín patřil k městům, jejichž regulace příležitostného ubytovávání patřila k nejpřísnějším v celém Německu. Nyní se tedy zdá, že tamní politici dospěli ke kompromisu. Kdo by si však myslel, že zrušení zákazu tohoto druhu podnikání znamená naprosté uvolnění podmínek, je na velkém omylu.

Tak například: majitelé budou moci své byty nabídnout aplikaci Airbnb (či jinému alternativnímu ubytovateli) jen tehdy, pokud k tomu získají souhlas svých sousedů. A to i v případě, že svůj byt budou pronajímat skutečně pouze příležitostně, tedy nikoli pravidelně. Analytik portálu CityLab.com Feargus O´Sullivan odhaduje, že získat takové svolení nebudou mít lidé, kteří ve svém bytě skutečně žijí. Horší to bude prý v případech, kdy majitel svůj byt vlastní pouze za účelem tohoto druhu podnikání. „Mohou čelit daleko větším obtížím,“ říká O´Sullivan.

Jestliže nebude byt v něm regulérně žijícího majitele pronajat po dobu delší než šest měsíců, bude nutné při dalším pronájmu o souhlas sousedů nutné žádat znovu. Pro ostatní je tato lhůta pouze tříměsíční. Při porušení pravidel pak majiteli bytu hrozí pokuta až do výše 500 tisíc eur (1,27 milionu korun). Jde tedy o pětinásobek sumy, která dříve hrozila při porušení absolutního zákazu krátkodobého pronajímání nemovitosti.

Opozice kritizuje

Opoziční berlínští zastupitelé ale zrušení zákazu Airbnb kritizují. Například Christian Gräff z CDU označil výši pokuty za „zcela nepřiměřené“. Zastupitel za AfD Harald Laatsch pak berlínské koalici vzkázal: „Všechno co děláte, nepovede k ani jednomu metru čtverečnímu nového bydlení“. Stefan Förster z FDP zase listu Berliner Zeitung řekl, že přijatá regulace představuje „byrokratické monstrum“.

Rozhodnutí berlínského zastupitelstva naopak zcela logicky uvítal Alexander Schwarz, ředitel německé pobočky Airbnb. „Jsme připraveni, a vždy jsme byli, vést konstruktivní dialog s berlínskou radnicí,“ uvedl Schwarz pro Berliner Zeitung. Berlínský Spolek nájemníků je s normou rovněž spokojený, zejména pak s tím, že radnice nastavila pravidla poměrně přísně. Jak ale budou fungovat, ukáže až praxe a čas.

Tři týdny po Frankfurtu

Berlín se zrušením zákazu služby Airbnb či jiných alternativních ubytovatelů přichází jen tři týdny poté, co obdobnou legislativu schválilo také zastupitelstvo ve Frankfurtu nad Mohanem. Jak informoval list Frankfurter Rundschau, shodla se na tom koalice CDU, SPD a Zelených začátkem března.

Na rozdíl od Berlína však Frankfurt Airbnb dosud nezakazoval. Pouze rozšířil možnosti, jak mohou být byty příležitostně pronajímány. Dříve mohla celková doba pronájmu dosáhnout maximálně šest týdnů za celý kalendářní rok, nově je to týdnů osm. Majitelé mohou své byty navíc hostům nabízet jen na základě povolení získaného od frankfurtské radnice.

„Obyvatelé Frankfurtu musí mít možnost svůj byt pronajímat, aniž by se tím vystavovali nějakému postihu,“ uvedl pro Frankfurter Rundschau Alexander Schwarz, ředitel německé pobočky Airbnb. Jen v loňském roce podle Schwarze využilo alternativního ubytování na 200 tisíc lidí, kteří do Frankfurtu zavítali.

Podle Mika Josefa, vedoucího oddělení frankfurtské radnice pro plánování rozvoje města je ale zapotřebí zabránit tomu, aby se z alternativních ubytovacích služeb nestal nekontrolovatelný byznys. Hrozí zde podle něj riziko, že by se mohl rozrůstat na úkor standardního bydlení.

S tím však Alexander Schwarz nesouhlasí, neboť prý drtivá většina majitelů, kteří byty Airbnb poskytují, jsou běžní lidé, kteří v bytech žijí. Své kapacity nabízejí převážně tehdy, když sami někam odjedou. „Prostory pro bydlení jsou využívány efektivně,“ řekl Schwarz.

-zm-