V Anglii a Walesu roste počet úmrtí u bezdomovců. Nejvíce jich má Londýn

Londýnská ulice. Situace bezdomovců se v britské metropoli značně zhoršuje. Vláda to už prý řeší.

Nejnovější data britského Národního statistického úřadu ukazují nárůst úmrtí bezdomovců v Anglii a Walesu téměř o čtvrtinu během pouhých čtyř let.

Zatímco v roce 2013 bylo v Anglii a Walesu zaznamenáno 482 případů úmrtí bezdomovců žijících na ulici, ke konci roku 2017 to už bylo bezmála 600. Uvádí to nejnovější zpráva Národního statistického úřadu (ONS – Office for National Statistics). „Každá smrt člověka bez střechy nad hlavou žijícího na ulici je zbytečná a politováníhodná,“ uvedl James Brokenshire, člen kabinetu Theresy Mayové, jenž řídí ministerstvo pro bydlení, komunity a samosprávu. „Jsem přesvědčen, že máme morální povinnost situaci neprodleně řešit,“ dodal.

ONS zároveň upozorňuje, že Velká Británie nemá bezdomovectví jasně definováno, a tak mohou být zjištěná čísla do určité míry nepřesná. Není totiž jasné, zda jsou do zemřelých bezdomovců započítáni jen ti, kteří žijí nepřetržitě na ulici, nebo i ti, kteří čas od času využívají nouzové ubytování, nebo dokonce ti, jež by mohli spadat do množiny skrytého bezdomovectví.

„To ale nijak nezmenšuje rozměr této národní tragédie. Obzvláště když víme, že bezdomovectví není nevyhnutelné,“ řekl portálu Thisisplace.org Jon Sparkes, ředitel charitativní organizace Crisis, největší organizace svého druhu zaměřující se na pomoc lidem bez střechy nad hlavou. „V jedné z nejbohatších zemí světa by nikdo neměl umírat jen proto, že nemá kde bydlet,“ dodal.

Bezdomovci umírají v nižším věku

Statistika také ukázala, že bezdomovci v roce 2017 umírali v nižším věku než v roce 2013. U více než poloviny z těch, kteří zemřeli loni, byla příčinou otrava návykovými látkami. Do této kategorie patří jak předávkování drogami, tak úmrtí v důsledku onemocnění, která s užíváním návykových látek souvisejí – například poškození jater.

V roce 2017 se 84 procent případů úmrtí týkalo mužů. Jejich průměrný věk dosáhl 44 let, zatímco ženy-bezdomovkyně umíraly v průměru ve dvaačtyřiceti letech. Jen pro srovnání, naděje dožití u mužské populace v Anglii a Walesu byla v loňském roce 76 let, u žen to pak bylo ještě o pět let více. Jinak řečeno, pokud žena v Anglii či Walesu přijde o střechu nad hlavou, její život se zkrátí přibližně o polovinu oproti ženám, které žijí ve standardních podmínkách.

Bezdomovecká úmrtí celkem pochopitelně podléhají sezónním výkyvům. Lidé bez přístřešků umírají nejčastěji v prosinci (téměř padesát případů), ale hned na druhém místě je možná překvapivě duben s průměrem necelých 46 úmrtí za období 2013 až 2017. Teprve až třetím nejrizikovějším měsícem byl leden, kdy umíralo 42 bezdomovců. Nejméně jich ve sledovaném období zesnulo v červnu, a to průměrně šestatřicet.

Nejvíce úmrtí připadalo na Londýn a severozápad Anglie. V britské metropoli v roce 2017 zemřelo 136 bezdomovců, zatímco o čtyři roky dříve to bylo 119 případů. Londýn se tak na celkovém počtu zemřelých bezdomovců na území Anglie a Walesu podílí téměř z jedné čtvrtiny. Samotný Wales měl dokonce méně bezdomoveckých úmrtí než kterýkoli region v Anglii. Ve sledovaném období jich tam zemřelo v průměru jen třináct za rok.

Vláda: řešíme to

Britský parlament už loni prosadil zákon, který by měl pomoci počet bezdomovců postupně redukovat. Norma ukládá samosprávám lidem bez střechy nad hlavou pomáhat. Ministr Brokenshire si od zákona slibuje, že pomůže do roku 2022 snížit počet lidí žijících na ulici o polovinu a do roku 2027 dokonce na nulu. Britská už naplnění těchto cílů podpořila investicí v objemu 1,2 miliardy liber (přes 34 miliard korun).

Opoziční zákonodárci ale vládě vyčítají, že za neutěšenou situaci na trhu s bydlením může právě ona. A to včetně nárůstu počtu zemřelých bezdomovců za uplynulých pět let. Konkrétně zmiňuje změny v sociálních zákonech a rozvolnění pracovněprávní legislativy. V neposlední řadě labouristé vládě kladou za vinu, že nikterak nereaguje na zhoršující se dostupnost bydlení.

„Zintenzivňující se nedostatek sociálního bydlení a propustná sociální síť jsou hlavní příčinou současného stavu,“ uvedl pro portál Thisisplace.org Greg Beales z charitativní organizace Shelter. „Vyzýváme vládu, aby v nadcházejícím roce otočila trend a co nejdříve zajistila bezpečný domov pro každého občana, který je v nouzi a nedokáže si ho zajistit sám,“ dodal Beales.

-zm-