Ambiciózním cílům EU v odpadovém hospodářství se budeme muset přizpůsobit

Skládka. Foto: Jiří Reichl

Zhruba za měsíc by mělo plénum Evropského parlamentu odhlasovat dohodu trialogu ohledně odpadového hospodářství a recyklovaných výrobků. Dohoda je považována za ambiciózní a budou se jí muset přizpůsobit i národní zákony. České ministerstvo životního prostředí vyčkává na finální výsledek, který pak zapracuje do tuzemských zákonů.

Naposledy v roce 2016 se do legislativního procesu v České republice dostal zákon o odpadech, ale kvůli mnoha připomínkám neprošel Legislativní radou vlády a byl stažen. Nyní Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyčkává, jaká bude finální dohoda evropského parlamentu v oblasti odpadového hospodářství, kterou již odhlasoval klíčový výbor pro životní prostředí.

Podle Marka Čiháka z tiskového oddělení MŽP se balíček k oběhovému hospodářství dotkne zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností, zákona o obalech a zřejmě i jejich prováděcích předpisů. „V současné době čekáme na finální podobu změn v evropské odpadové legislativě – na tzv. balíček k oběhovému hospodářství – a tyto změny pak zapracujeme do českých právních předpisů,“ řekl Čihák s tím, že Povinností ČR je přenést změny do národní legislativy do dvou let.

Otázkou je, jestli se budou upravovat stávající návrhy, které již byly jednou předloženy (alespoň u některých zákonů), nebo budou vypracovány zcela nové právní předpisy.

Podle výkonného ředitele Svazu měst a obcí Pavla Drahovzala, který o „odpadovém“ tématu hovořil na konferenci Den starostů by se mělo pokračovat v již rozpracovaných návrzích. Europoslanec Stanislav Polčák, který zasedá ve zmiňovaném evropském výboru pro životní prostředí, míní, že by se mělo začít od znovu. Veškeré národní legislativní iniciativy pozbývají smyslu a Ministerstvo životního prostředí by mělo začít připravovat zákony pro splnění těchto nových směrnic EU,“ řekl Ekonomickému deníku Polčák.

Podle dalšího českého europoslance a člena výboru ENVI Pavla Poce by se také mělo v české národní legislativě začít od začátku. Vyjednaný kompromis je podle něj velice dobrým výsledkem, protože jde o velice složitou a provázanou problematiku. „Většina zásadních bodů, především rozumné a závazné cíle, zůstala zachována. Jsem velmi rád, že ČR dlouhodobě usilovala v Radě o přijetí dostatečně efektivního balíčku. Zpravodajka sociálně demokratické frakce Simona Bonafè odvedla skvělou práci,“ řekl Poc.

Podle něj se mohl klást větší důraz na vytváření netoxických materiálových cyklů. „Čisté, účinné a udržitelné oběhové hospodářství vyžaduje, aby už samotné výrobky neobsahovaly nebezpečné látky tak, aby recyklovaný odpad mohl být využíván jako hlavní, spolehlivý zdroj surovin pro Unii. Chemické látky vzbuzující mimořádné obavy jsou bohužel v současnosti v mnoha výrobcích denní potřeby stále přítomny, a jak cirkulární ekonomika dál zvyšuje tlak na recyklaci jako takovou, ocitají se často zpět v materiálovém oběhu.

Jiří Reichl

O tématu jsme psali:

Polčák: Výbor EP ENVI odhlasoval výsledek trialogu odpadové legislativy. Výsledná podoba by mohla být… 

Europarlament odhlasoval “zelenější” energetiku. Jak zvedali ruku Češi? 

Den starostů SMO ČR: Odpady, voda a energetika a jak s nimi v budoucnu… 

Obecní útrata za odpady: od 21 Kč po 3 321 Kč za osobu ročně 

Beneš (SOVAK): Zákaz využití kalů v zemědělství od 2020 nenařizuje Brusel, ale naši legislativci 

Provoz chráněné dílny komplikují udání a neustálé kontroly 

Známe plán výzev na dotace pro životní prostředí na rok 2018