Zrušený stamilionový tendr na portál MOJE daně. Důvodem obavy o právní důsledky vyloučení Huawei

Generální finanční ředitelství dnes zrušilo zadávací řízení veřejné zakázky na zpracování portálu MOJE daně. Podle tiskové zprávy je důvodem maximální úsilí o zajištění správného právního postupu v zadávacím řízení a následné bezpečné spuštění a provoz portálu. Informace z IT prostředí jednoznačně odmítají informaci o tom, že by šlo o ústupek firmě Huawei.

Předvánoční varování Národního kybernetického úřadu (NÚKIB) o nebezpečí výrobků Huawei a ZTE pro kybernetické systémy má první vážný důsledek. Poté, co na základě tohoto varování byla z výběrového řízení na dodávku portálu MOJE daně vyloučena nabídka obsahující komponenty Huaewi a firma avizovala, že využije všech právních prostředků, rozhodlo vedení Generálního finančního ředitelství o zrušení celé zakázky.

Poslední zakázka končícího šéfa finančního ředitelství Janečka? Portál Moje daně za 600 milionů

Podle tiskové zprávy Generálního finančního ředitelství bylo o zrušení tendru rozhodnuto na základě analýzy rizik a závažného varování NÚKIB. Finanční správa musela dle zákona varování NÚKIB zohlednit, což vedlo k podstatné změně podmínek v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Po důkladné analýze a vzhledem k nejistotě dalšího procesního a právního vývoje situace, se GFŘ rozhodlo, v zadávacím řízení nepokračovat.

„Varování NÚKIB je ze zákona pro Finanční správu závazné, jsme tedy povinni se jím řídit. Musíme zajistit, aby výběrové řízení na portál MOJE daně bylo plně transparentní a s jasně nastavenými podmínkami.“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Z vyjádření Generálního finančního ředitelství vyplývá, že se bude připravovat nová soutěž na dodávku portálu MOJE daně. Jestli bude nastavena tak, aby vyloučila komponenty Huawei, není jisté, ale dá se to předpokládat. Insideři z oboru upozorňují na to, že by se teoreticky dalo využít rámcové smlouvy resortu financí s IBM. Stejně jako tomu bylo u EET. Člověk obeznámený se zákulisím státního IT však takovou možnost vyloučil.

Zakázka na vytvoření portálu Moje daně včetně integrační platformy ESB a návaznosti na další daňové systémy, která by podle dřívějších vyjádření měla přijít na zhruba 600 milionů korun bez DPH – informovali jsme na začátku ledna v textu Poslední zakázka končícího šéfa finančního ředitelství Janečka? Portál Moje daně za 600 milionů.

Spuštění první části projektu bylo plánováno na rok 2020. „Dodání plnění první části, tj. I. etapy spočívající ve vytvoření a dodání do ostrého provozu fungujícího Portálu MOJE daně a integrační platformy ESB, zadavatel požaduje do 16 měsíců od účinnosti smlouvy,“ uvádělo se v zadávací dokumentaci zrušené zakázky.

Portál pro snadnější evidenci daňových povinností bude možno obsluhovat jen občanským průkazem s čipem a nebude potřeba žádný další identifikátor. Celkem finance chtějí do elektronizace jejich agend „nalít“ přes 1,5 miliardy do roku 2020. Vyplývá to z informací obsažených v Monitoringu plnění „Strategického rámce rozvoje veřejné správy české republiky pro období 2014-2020“ vypracovaného zaměstnanci ministerstva vnitra – podrobně jsme o tom informovali v červencovém textu.

 

Hlídač státu: záměr není špatný, cena neodpovídá realitě

Podle provozovatele serveru Hlídač státu Michala Bláhy, který se transparentností veřejných zakázek zabývá dlouhodobě, byla zadávací dokumentace napsána způsobem, který není ve státní správě příliš obvyklý a dává hlavu a patu. „S výjimkou ceny to není úplně špatně, ale když ještě bude zadavatel jednat s jednotlivými uchazeči, mohla by se finální cena snížit,“ řekl Bláha s tím, že zajímavé budou požadavky na integrační platformu ESB, které explicitně zmínil také mluvčí GFŘ.

Zajímavostí také bude do jaké míry bude nově poptávaný systém propojený s velice kritizovaným systémem Automatizovaného daňového informačního systému (ADIS),  něm běží například EET a jehož výhradním dodavatel je IBM. Na začátku roku 2017 jsme například psali, ze v 30. prosince 2016 se na GFŘ podepsaly smlouvy na udržení systému ADIS v chodu za 435 milionů korun.

Prosincové smlouvy pro IBM na EET? 434,5 milionu korun

Jednou z podmínek, kterou musel zájemce o stávající veřejnou zakázku splňovat je pojištění zodpovědnosti za škody třetí osobě v minimální výši 400 milionů korun. Tato pojistka musí být platná po celou dobu přípravy zakázky.

Téměř pět tisíc „man days“

Z požadavků na zpracování nabídkové ceny, podle níž bude vybrán vítěz této veřejné zakázky, vyplývá, že úředníci odhadují náročnost přípravy portálu Mojedaně.cz na téměř 5 tisíc (4.700) člověkodnů – tzv. „man days“ (MD). Pokud tento ukazatel přepočítáme na hodiny, pak se pohybujeme okolo 40.000 hodin práce na tomto projektu.

„Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 28 odst. 1 písm. o) ZZVZ se v těchto případech považuje cena nižší než 8 500 Kč bez DPH za 1 MD. Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že jedním MD se rozumí práce jednoho pracovníka v rozsahu 8 hodin. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato ZD (tj. vyjma případů změny výše zákonných poplatků, které se vztahují k plnění),“ uvádí se v této části zadávací dokumentace.

Předpokladem je, že jedním z identifikátorů umožňujících přihlášení k systému bude občanský průkaz s čipem.

Portál Moje daně však není jediným nástrojem rozvoje eGovernmentu, které má ve „Strategickém rámci rozvoje veřejné správy české republiky pro období 2014-2020“ v gesci ministerstvo financí. V projektovém okruhu 3. 8. elektronizace výběru daní a pojištění jsou stanoveny tyto cíle:

 • Zavedení elektronické evidence tržeb u vybraných subjektů
 • Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge)
 • Zavedení kontrolního hlášení
 • Postupná elektronizace formulářů daňové správy a celní správy
 • Zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí v oblasti hazardního průmyslu

Podle Monitoringu plnění strategického cíle, které vypracovali zaměstnanci ministerstva vnitra je v této oblasti prioritou ČR zlepšení a zefektivnění výběru daní a boj s daňovými úniky. „Díky realizaci části projektů z projektového okruhu je dnes kontrola tržeb a uskutečněných transakcí kontrolována částečně strojově, což vede ke snížení administrativní zátěže správce, lepší zaměření kontrol a rychlejší reakce na podvodné praktiky. Nadále zůstává prioritu snižování daňového zatížení daňových subjektů, které přinese implementace projektů MOJE daně. Čtyři projekty jsou už úspěšně ukončené, dva projekty mají v běhu veřejnou zakázku, jeden projekt má v běhu vývoj systému. Jsou připravovány další 2 projekty, momentálně ve stavu přípravy projektové dokumentace,“ uvádí se ve zprávě pro členy kabinetu.

Dva projekty jsou financovány z Integrovaného operačního programu a pět projektů je financováno ze státního rozpočtu. Finanční náklady na jednotlivé projekty činí:

 • EET –  154.000.000 Kč
 • Kontrolní hlášení – 153.000.000 Kč
 • IS dohled nad hazardními hrami – 234.200.000 Kč
 • MOJE daně
  1. samovyměření I. fáze 3.534.441 Kč
  2. NDZP 12.600.000 Kč
  3. nDIS zatím nelze odhadnout
  4. Portál MOJE daně 600.000.000 Kč
 • CKU – 92.000.000 Kč
 • Razítka – 2.750.000 Kč
 • Kontrolně dohledové činnosti Celní správy – 34.240.194 Kč

Celková částka se pak vyšplhá na 1.558.574.635 Kč a lze předpokládat, že ještě poroste. Ukončenými projekty, o kterých se zmiňuje zpráva MV jsou:

 • EET – 1 projekt
 • Kontrolní hlášení – 1 projekt
 • Kontrolně dohledové činnosti CS – 2 projekty

Jiří Reichl