Zelená energie v USA: Obama stvrdil prodloužení daňových úlev o 5 let

Barack Obama podepsal zákon, jímž zelená energie v USA získá daňové úlevy na dalších pět let.

Americký prezident Barack Obama nedávno svým podpisem příslušného zákona stvrdil prodloužení daňových úlev pro obnovitelné zdroje energie. Jedná se o úlevy jak na provoz, tak na investice do zařízení, produkujících zelenou energii. Informoval o tom portál Breakingenergy.com.

Větrné elektrárny

Provozní i investiční daňový bonus vypršel pro ty elektrárny, jejichž výstavba započala až po 1. lednu 2015. Nyní se však tato podpora prodloužila tak, že na ni dosáhnou všechny větrné provozy, jejichž výstavba započne do roku 2020. Podpora však bude odstupňovaná, a to sestupně, podle toho, kdy začala nebo začne výstavba zdrojů.

Ty větrníky, jejichž stavba byla zahájena v roce 2015 nebo začne v roce 2016, budou moci dosáhnout na plný provozní i investiční daňový bonus. Pro ty, které se začnou stavět v roce 2017, pak bude bonus snížen o 20 %, pro rok 2018 o 40 % a pro elektrárny, jejichž výstavba začne v roce 2019, bude daňový bonus na provoz i investici snížen o 60 %. Aktuální výše investičního a provozního bonusu je 30 %.

Solární elektrárny

Pro solární elektrárny je pak stanoven investiční daňový bonus, jehož uplatnění je také prodlouženo o 5 let. Ustanovení se vztahuje na elektrárny, jejichž výstavba započne před rokem 2022 a nahrazuje tak aktuální legislativu, která daňové bonusy vztahuje pouze na solární elektrárny se začátkem výstavby před rokem 2017.

Současný 30% investiční bonus budou moci američtí solárníci uplatnit na provozy, jejichž výstavba bude zahájena před rokem 2020. Poté je již investiční bonus snižován, podobně, jako u elektráren větrných. A tak pro provozy, které se začnou stavět v roce 2020, si budou moci uplatnit jen 26% bonus, v roce 2021 22% bonus. Solární elektrárny, které se začnou budovat v roce 2022, stejně jako ty, jejichž provoz nebude spuštěn do roku 2024, budou moci získat jen 10% investiční daňový bonus.

Ostatní obnovitelné zdroje

Pro ostatní obnovitelné zdroje energie se termín pro zahájení výstavby pro uplatnění daňových úlev posouvá z 1.1.2015 na 1.1.2017. Jestliže tedy začne výstavba některého z dalších obnovitelných zdrojů před 1. lednem 2017, lze uplatnit provozní či investiční bonus.

Daňové úlevy pro ostatní obnovitelné zdroje se vztahují na bioplynové elektrárny, geotermální elektrárny, elektrárny zužitkovávající plyn ze skládek, elektrárny využívající spalování odpadu, vodní elektrárny, přílivové a hydrokinetické elektrárny.

Kromě daňových úlev byly schváleny také amortizační bonusy. Daňově uznatelné odpisy si lze navýšit až o 50 %, a to u provozů, které byly přifázovány v roce 2015, 2016 a 2017, o 40 % u elektráren zprovozněných v roce 2018 a o 30 % pro ty, které zahájily provoz v roce 2019.

-usi-