Zastupitel Jakob bude usilovat o mimořádné jednání Výboru, který může vyjmout Čapí hnízdo ze seznamu projektů podpořených EU

Opoziční středočeský zastupitel Jan Jakob (TOP 09) bude usilovat o to, aby Výbor regionální rady ROP středočeského kraje zasedl co nejdříve. Pravidelné jednání mělo být až na konci ledna. Hejtmanka Jermanová uvedla, že by schůze mohla být co nejdříve, pravděpodobně v půli ledna.

Jediný, kdo může rozhodnout o vyjmutí projektu Čapí hnízdo z projektů podpořených z „EU“ je Výbor regionální rady ROP střední Čechy, který o dotaci pro tento projekt rozhodl. Vyplývá to ze zjištění středočeského opozičního zastupitele a člena Výboru, starosty Roztok Jana Jakoba (TOP 09). „Tuto moji domněku jsem ověřoval přímo u ředitele Úřadu Regionální rady Střední Čechy a ten mi ji potvrdil,“ řekl Ekonomickému deníku Jakob. Nyní podle svých slov bude vyjednávat s dalšími kolegy, kteří jsou členy Výboru regionální rady, aby bylo svoláno jeho mimořádné jednání. Podle jednacího řádu Výboru jeho zasedání svolává předseda z vlastní iniciativy nebo na žádost minimálně pěti členů Výboru prostřednictvím Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen „Úřad“). Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) by Výbor regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy mohl jednat o vyjmutí farmy Čapí hnízdo z evropského financování kolem 15. ledna. Uvedla to pro ČTK. Odmítla tak obavy některých opozičních politiků, že chce svolat jednání záměrně v pozdějším termínu.

Pravidla pro fungování Úřadu Regionální rady a kompetence Výboru stanovuje zákon 248/2000. Podle § 16e (1) Výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu, zejména pak schvaluje

a)programový dokument a prováděcí dokument Regionálního operačního programu, včetně změn těchto dokumentů

b)výzvy k předkládání projektů, včetně dokumentace a případných změn výzev nebo dokumentace k jednotlivým výzvám

c)výběr projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc,

d)výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního operačního programu,

e)další záležitosti, pokud tak stanoví jednací řád výboru.

Informaci také potvrdilo samotné Ministerstvo financí, když vyzvalo všechny Úřady regionálních rad, aby projekty, které prověřuje Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) nebo jsou předmětem správního či trestního řízení, vyňali ze seznamu projektů podpořených z evropských fondů.

Jiří Reichl