Začala nová arbitráž s firmou Diag Human. Česko bude zastupovat mezinárodní advokátní kancelář

DiagHuman
Krev se v Česku získává od dobrovolných dárců, v devadesátých letech tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar zabránil tomu, aby se s ní nekontrolovaně kšeftovalo. Někteří úředníci pak ale přistoupili na hru majitele Diag Human na údajné poškození obchodů firmy a vznikla kauza, která se táhne dodnes. Ilustrační foto: Pixabay

V tichosti, dva dny před Štědrým dnem, bylo 22. prosince 2017 zahájeno arbitrážní řízení, které má rozhodnout mezinárodní investiční spor České republiky se společností Diag Human SE a Josefem Šťávou. Vyplynulo to ze zprávy, kterou vládě předkládá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Členy vlády informuje o veřejné zakázce na poskytování právních služeb České republice v tomto sporu a výběru advokátní společnosti Arnold & Porter Kaye Scholer. Diag Human se podařilo otevřít zcela novou „bojovou linii“, ovšem na 28 let starém základě, totiž na dohodě mezi Českem a Švýcarskem o podpoře a ochraně investic podepsané dne 5. října 1990. Článek zveřejnil Zdravotnický deník

 

Proč se Josef Šťáva rozhodl najednou „objevit“ dlouhá léta platnou dohodu, není zatím jasné. Arbitráž, kterou vedl až do roku 2014 v České republice, připravil jeho tehdejší právník Josef Oršula ve spolupráci s náměstkem ministerstva zdravotnictví Alešem Dvouletým v roce 1996. Diag Human měla své lidi ve státní správě a dokonce i v rozhodčích orgánech. Zpočátku se jí díky tomu dařilo a český stát jí vyplatil 327 milionů korun. Od roku 2007 ale ministerstvo zdravotnictví změnilo taktiku a firma už neměla ve státní správě páky, jak proces ovlivnit a nakonec v roce 2014 českou arbitráž prohrála. Pokoušela se tento výsledek zvrátit u zahraničních soudů, ale tam, kde už definitivně rozhodly, prohrála znovu – v Rakousku, Francii a třeba právě také ve Švýcarsku. V některých dalších zemích ale stále řízení běží.  (Kauza je podrobně popsána v knizeKrev a peníze).

Portál Hlídací pes, který má k Diag Human blízko, v minulém roce uvedl, že firma bude v nové arbitráži požadovat 800 milionů dolarů (v přepočtu více než 17 miliard korun).

Ve vládním materiálu se uvádí, že vybraný advokát bude zastupovat Českou republiku v rozhodčím řízení před rozhodčím tribunálem ustaveným na základě mezinárodních smluv. „Rozhodčí doložka je v tomto případě obsažena v Dohodě mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a ochraně investic podepsané dne 5. října 1990. V této mezinárodní smlouvě se Česká republika zavázala, že spory vzniklé na základě této smlouvy budou moci být předloženy k řešení rozhodčím soudům/tribunálům,“ píše se ve zprávě předkládané ministerstvem financí. Zatím není ani jasné, kde bude sídlo rozhodčího řízení, kdyby jím byla Česká republika, muselo by se vést v souladu s našimi procesními předpisy, zejména se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Ministerstvo financí to ale považuje za málo pravděpodobné z důvodu, že „investoři preferují neutrální jurisdikci pro místo řešení jejich sporů se státem“.

Výzva k účasti na veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou 60 miliónů korun bez DPH byla, podle informace pro vládu, zaslána následujícím advokátním kancelářím: Arnold & Porter Kaye Scholer, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, Debevoise & Plimpton, Freshfields Bruckhaus Deringer, Shearman & Sterling. „Na základě hodnocení podaných nabídek, kdy základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, byla vybrána advokátní kancelář Arnold & Porter Kaye Scholer, s níž Ministerstvo financí uzavře smlouvu v nejbližších dnech po informování vlády,“ píše se ve zprávě.

Arnold & Porter Kaye Scholer je mezinárodní právnická společnost se sídlem ve Washingtonu. Byla založena již v roce 1946 a patří mezi vůbec největší světové právnické firmy.

Zdravotnický deník, Tomáš Cikrt