Vypořádání klientů Key Investments je znovu v ohrožení, tentokrát kvůli státu. Státní zastupitelství a věřitel torpédují reorganizaci Via Chem Group

Plánovaná reorganizace skupiny Via Chem Group, spojované s kontroverzním miliardářem Petrem Sisákem, se podle všeho odkládá nebo možná vůbec nebude. Přestože společnost v insolvenčním řízení nabídla věřitelům nebývale vysoké možnosti vypořádání, proti reorganizaci se postavilo státní zastupitelství i jeden z věřitelů – správce konkurzní podstaty Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.

Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích se o prázdninách pokusilo zvrátit průběh insolvenčního řízení se skupinou Via Chem Group. A přidal se i jeden z věřitelů – správce konkurzní podstaty Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny Pavel Ubr. Tomu jeho postup odsouhlasil věřitel zdravotní pojišťovny – ministerstvo financí.

Protože plánovaná reorganizace slibovala věřitelům mimořádně výhodné podmínky na vypořádání stamiliónových dluhů, může zvolený postup věřitelům Via Chem Group způsobit další škody.

Via Chem Group je spojována s byznysovými aktivitami kontroverzního miliardáře Petra Sisáka. Dluhopisy skupiny v minulosti přes firmu Key Investments koupilo mimo jiné několik pražských městských částí nebo město Sokolov či Lázně Bohdaneč. Kvůli nepovedené investici klienti přišli o desítky milionů korun.

Státní zastupitelství Krajskému soudu v Českých Budějovicích v létě navrhlo, aby Via Chem Group místo navrhované a téměř odsouhlasené reorganizace skončil v konkurzu. Státní zástupkyně Michaela Hojdarová je přesvědčena, že reorganizace s avizovaným slibným vypořádáním věřitelů má naopak věřitele znevýhodnit.

Státní zástupkyně Hojdarová mimo jiné konstatovala, že věřitelský výbor ovládají společnosti a lidé propojení s Via Chem Group. Upozornila také na to, že podle ní v podstatě není co reorganizovat, protože Via Chem nic reálného nevlastní. Via Chem Group přitom drží třetinový podíl ve známé chemičce Spolchemie z Ústí nad Labem. Jeho hodnota se odhaduje na zhruba čtvrt miliardy korun. Via Chem dluží věřitelům kolem dvou miliard korun.

Pokus o reorganizaci Via Chemu zkomplikovalo vyjma zásahu státní zástupkyně také hlasování jednoho z věřitelů na schůzi na začátku srpna. Proti reorganizaci se postavil správce konkurzní podstaty Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny Pavel Ubr. Ta podle neoficiálních informací uplatňuje pohledávku ve výši 120 miliónů korun. A právě u něj vznikl velký problém. Velkým věřitelem Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny je zároveň ministerstvo financí. Hrozí tak, že se stát napadením reorganizace Via Chem Group mohl nechat připravit o vypořádání podstatné části dluhů za Hornickou zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou.

Via Chem Group hlasování Pavla Ubra napadl. „Všichni na schůzi přítomní věřitelé o přijetí reorganizačního plánu hlasovali s tím, že se vyslovili pro jeho přijetí. Vedle hlasování věřiteli na schůzi věřitelů někteří další věřitelé hlasovali též mimo schůzi věřitelů, a to prostřednictvím hlasovacích lístků. Jedním z věřitelů, který zvolil tento způsob hlasování byl i Mgr. Pavel Ubr. Na předmětné schůzi věřitelů dlužník proti hlasování Mgr. Ubra vznesl výhradu, neboť má za to, že hlasovací lístek, jehož prostřednictvím hlasoval, nebyl insolvenčnímu soudu řádně doručen v souladu s insolvenčním zákonem,“ je zapsáno v insolvenčním rejstříku.

Řádně hájíme věřitele

Správce konkurzní podstaty Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny Pavel Ubr ale zašťiťuje svoje kroky tím, že řádně hájí věřitele. „Konkrétní informace jako správce konkursní podstaty úpadce Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny nemůže sdělovat třetím osobám. Nicméně bych ubezpečil, že postup byl projednán v rámci konkursního řízení. Vymáhání pohledávek úpadce za dlužníky je v gesci správce konkursní podstaty, tedy konkursní soud k jednotlivým krokům neuděluje souhlas. V případě nutnosti tak soud učiní v rámci dohlédací činnosti,“ zareagoval Ubr na otázky Ekonomického deníku.

Ubr je podle svých slov z dostupných údajů přesvědčen, že zvolený postup v řízení představuje řádné hájení zájmu konkursních věřitelů, kterým je, co možná nejvyšší uspokojení jejich pohledávek. „Činím tak i s vědomím dalších řízení, ve kterých jsou pohledávky úpadce Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny uplatněny,“ tvrdí Ubr.

S Ubrovými kroky souhlasí ministerstvo financí – věřitel Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. Pohledávka státu za pojišťovnou je přitom ještě vyšší, než pohledávka pojišťovny za Via Chem Group. Ubr prý ministerstvo o svém postupu předem informoval. Krok, spočívající v hlasování proti upravenému reorganizačnímu plánu, doporučil Ubr podle ministerstva i přesto, že podle znaleckého posudku je reorganizace pro věřitele výhodnější. „A to proto, že Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna na rozdíl od jiných věřitelů, vymáhá své pohledávky vzniklé jednáním Key Investments v souběžných řízeních i po třetích osobách. Hlasování pro přijetí reorganizačního plánu by pak mohlo být vykládáno jako ´sui generis´dohoda o narovnání, což by vymáhání pohledávek po třetích osobách ztížilo. Přitom je zřejmé, že vzhledem k velikosti hlasu Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny nemá její hlasování na celkový výsledek žádný vliv,“ tvrdí Jakub Vintrlík z ministerstva financí.

Správce konkursní podstaty vzal podle Vintrlíka taktéž v úvahu, že potenciální investor reorganizace (AB Credit miliardáře Karla Pražáka, dříve působícího v PPF – pozn. red.) pozastavil příslib financování z důvodu sdělení obvinění společnosti Via Chem Group ze spáchání trestného činu.

I přes tyto racionálně znějící argumenty ministerstva se nabízí otázka, jestli nemůže v případě posledních událostí okolo Via Chem Group dojít k trestnému činu porušování povinností při správě cizího majetku, když by mohli být věřitelé výrazně zkráceni při vypořádání pohledávek. „Ministerstvo financí správce konkursní podstaty ze spáchání trestného činu nepodezírá a bude ve věci nadále postupovat formou konzultací jeho kroků v jednotlivých řízeních,“ dodal Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí.

Via Chem Group a podstatná většina věřitelů argumenty státního zastupitelství a správce konkurzní podstaty Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny Pavla Ubra odmítá. V rámci reorganizačního procesu bylo věřitelům nabídnuto vypořádání v hodnotě padesáti procent jejich pohledávek, případně kapitalizace pohledávek formou zisku akciového podílu.

V kauze okolo Via Chem Group čelí kvůli údajným manipulacím v insolvenčním řízení obvinění čtrnáct podezřelých, včetně společnosti samotné. O tom, zda nakonec projde Via Chem Group reorganizací, nebo skončí v konkurzu, rozhodne v insolvenci Krajský soud v Českých Budějovicích.

Jan Hrbáček