Výpočty MPSV: Tarif platů by mohl růst od 2 do 10 pct dle profesí

Platové tarify ve veřejném sektoru by se mohly příští rok zvýšit od dvou do deseti procent, a to podle profesí. O desetinu vyšší pevnou část výdělku mají od ledna jistou zřejmě jen učitelé. Nejméně by si mohli v tarifu polepšit policisté a vojáci a pak i lékaři a sestry. Příslušníci by mohli počítat se dvěma tarifovými procenty navrch, zdravotníci pak čtyřmi procenty. Vyplývá to ze tří navrhovaných variant přidávání, které propočítalo ministerstvo práce.

Na vypracování propočtů jako podkladu pro další jednání o růstu výdělků ve veřejném sektoru se dohodli v červenci odboráři s vládou. Odbory požadují růst tarifů o deset procent všem už od října. Vláda navrhuje rozdílné přidávání, a to od ledna. Nejvíc by si podle ní měli polepšit učitelé a lidé s nízkými výdělky, nejméně příslušníci. Kompromisní varianta zvedá tarif o deset procent učitelům a pracovníkům s nejhoršími platy a o něco víc, než navrhl kabinet, dává úředníkům, zdravotníkům, lidem ve státní službě i bezpečnostním sborům.

Vláda by na zvednutí sumy na platy chtěla v příštím roce z rozpočtu vydat 22,3 miliardy korun. Splnění požadavku odborů by stálo o 4,4 miliardy víc. Třetí varianta, kterou ministerstvo práce spočítalo, by si proti vládnímu záměru vyžádala navíc 3,8 miliardy.

Všechny tři varianty zahrnují zvýšení sumy na platy učitelů o 15 procent a úpravu jejich tarifů o deset procent. Vláda by pak ostatním zvedla obnos na výdělky o šest procent. Podle propočtů ministerstva práce by tak tarify neučitelským a technickým profesím mohly růst o sedm procent, úředníkům o šest procent a sestrám a lékařům pak o čtyři či pět procent. Ve státní službě by se pevná část platu úředníků mohla zvýšit o šest procent a lékařům posudkové služby o pět procent. Vojáci a policisté by měli mít tarif vyšší o dvě procenta.

Podle odborářského modelu by všichni kromě policistů a vojáků měli mít deset procent v tarifu navrch, příslušníci pak čtyři procenta. Suma na výdělky by se zvedla o devět procent. Třetí varianta upravuje obnos technickým a neučitelským profesím o devět procent a tarif zvedá o desetinu. Úředníkům v pracovním poměru i státní službě přidává do pevné části platu osm procent, o osm procent by se zvedla i částka na výdělky. Lékaři, sestry a posudkáři mají mít o šest procent víc.

Stát by mohl na růst tarifů zaměstnancům a lidem ve službě vydat podle variant od 13,2 do 15,8 miliardy, obce a kraje od 3,4 do 5,8 miliardy a zdravotní pojištění pak od 2,1 do 4,7 miliardy. Tyto částky nezahrnují tarifní přidání příslušníkům, které by vyšlo podle variant na 0,92 až 1,8 miliardy. Ministerstvo práce navrhuje také zvýšení příplatků a zvláštních příplatků za práci ve ztíženém prostředí.

Podle dohody odborů s vládou z červencového jednání by rozhodnutí o zvýšení platů mohlo padnout v půli srpna. Termín další schůzky předáků se členy kabinetu zatím ale stanovený není.

Podle ministerstva práce si pracovníci veřejného sektoru od roku 2014 do letoška polepšili o 20,5 procenta. Učitelům se zvýšily tarify o 28 procent, lékařům a sestrám o 30 procent a v sociálních službách o 47,5 procenta.

Ve veřejném sektoru je pět platových tabulek. První je pro neučitelské profese či technické pracovníky. Druhou mají úředníci. Třetí tabulkou se řídí odměňování sester a lidí v sociálních službách, čtvrtou pak lékařů a pátou učitelů. Státní služba má dvě tabulky – pro úředníky a lékaře posudkové služby. Své stupnice mají vojáky a také policisté a další příslušníci.

Propočítávané varianty zvýšení platových tarifů v jednotlivých tabulkách v procentech

Tabulka Varianta vlády Varianta odborů Varianta kompromisní
1. neučitelské profese, technické profese, kultura 7 10 10
2. úředníci 6 10 8
3. sestry 4 – 5 10 6
4. lékaři 4 – 5 10 6
5. učitelé 10 10 10
státní služba 1 – úředníci 6 10 8
státní služba 2 – posudkoví lékaři 5 10 6
1. příslušníci 2 4 4
2. vojáci 2 4 4

Zdroj: Propočty ministerstva práce

-čtk-