Vyhnáním nákladní dopravy z levého pruhu na dálnicích se pouze odvádí pozornost od neschopnosti ministra dopravy. Policie musí začít dělat svou práci

Nákladní doprava. Pexels.com

Poslanci z hnutí ANO, ČSSD a KSČM předkládají návrh, který chce vyhnat nákladní dopravu z levého pruhu na dálnicích. Ministr dopravy Dan Ťok změny vítá. Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy se k zákonu staví skepticky a upozorňují, že za problémy může především laxnost dopravní policie ČR. Sdružení Česmad za návrhem vidí jen odtahovaní pozornosti od problémů, které způsobuje nezvládání údržby ze strany silničářů.

Poslanci v čele s Barborou Kořanovou (ANO) chtějí dostat nákladní dopravu na dálnicích z levého jízdního pruhu. Zákon, který předložili vládě k projednání, zavádí zákaz jízdy v levém jízdním pruhu na dálnicích pro všechny automobily nad 3,5 tuny přesahující délku 7 metrů v pracovních dnech mezi 6. a 22. hodinou. „Dosavadní omezení ponechávalo posouzení, zda řidič jede dostatečnou rychlostí pouze na posouzení řidičů samotných a pro neurčitost a přílišnou obecnost nebylo toto ustanovení objektivně ze strany řidičů kamiónů a nákladních automobilů respektováno. Navrhovaná změna stanovuje jasné podmínky silničního provozu, s čímž je spojeno také ulehčení posouzení porušení zákona příslušníky silničního provozu ze strany příslušných orgánů veřejné moci,“ uvádějí předkladatelé k důvodům navrhované změny s odkazem na stávající právní úpravu, která již nyní počítá s tím, že levý jízdní pruh je na dálnicích určen pro rychleji jedoucí vozidla.

V rámci připomínkového řízení se k navrhovaným změnám vyjádřilo ministerstvo dopravy, které zákaz vítá. „Přestože tedy již platná právní úprava obsahuje pravidla pro jízdu v jízdních pruzích na dálnicích a umožňuje prostřednictvím dopravních značek zakázat nákladním automobilům a jízdním soupravám jízdu v levém jízdním pruhu, Ministerstvo dopravy vítá navrhovaný plošný zákaz jízdy těchto vozidel a jízdních souprav v levém jízdním pruhu jakožto další opatření, které má vést ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na dálnicích,“ uvedl ve své připomínce ministr dopravy Dan Ťok.

O něco střízlivěji se k zákonu vyjádřilo ministerstvo vnitra, jenž mimo jiné upozorňuje, že návrh není zpracován kvalitně a nevidí důvod, proč by měl být zákon schválen zrychleně již v prvním čtení, jelikož předkladatelé tento požadavek nijak neodůvodnili. „Česká republika je na rozdíl od Slovenska, jehož právní úpravou se zákonodárci patrně inspirovali, tranzitní zemí s hustým provozem, rozsáhlejší dálniční sítí a odlišným profilem silniční sítě. Plošný zákaz předjíždění nákladních vozidel na dálnici bude mít za následek zpomalení průjezdu celého pravého pruhu (tj. při vysoké hustotě provozu tvoření kolon v pravém jízdním pruhu za pomaleji jedoucím nákladním vozidlem, což může způsobit i obtížné přejezdy do odbočovacího pruhu pro vozidla jedoucí v levém jízdním pruhu). V praxi by pravý jízdní pruh zaplnily kamiony, mezi něž by se řidiči osobních automobilů netroufli nebo nechtěli zařadit, takže by paradoxně nastalo zpomalení i levého (tzv. rychlého) jízdního pruhu, protože by se do něj všechny osobní automobily přesunuly. Vznikaly by tak nežádoucí rizikové situace,“ sdělil v rámci připomínkového řízení ministr vnitra Jan Hamáček.

Negativní stanovisko k zákonu shodně zastává Hospodářská komora i Svaz průmyslu a dopravy. Obě tyto instituce upozorňují, že již stávající legislativa umožňuje pomocí dopravního značení na kritických místech zakázat kamionům předjíždění. Problém vidí především v nedostatečné kontrolní činnosti Policie ČR, která výrazně za svými evropskými kolegy zaostává a řidiči se zemí EU si v ČR „dovolí“ to, co by si třeba v Rakousku nebo Německu nedovolili. „Upozorňuje rovněž, že dopravci za použití dálnic platí mýtné v rozmezí od 4 do 12 korun za každý ujetý kilometr a táže se, zda tito dopravci tedy skutečně mají přispívat na výstavbu a opravy komunikací, jejichž polovinu nebudou moci používat,“ připomněla Hospodářská komora důležitý aspekt, který budí i mezi dopravci vášně.

Ekonomický deník oslovil sdružení dopravců ČESMAD, které je navrhovanou změnou legislativy pobouřeno. „S návrhem zásadně nesouhlasíme. Poslanci se snaží budit dojem, že se jedná o řešení současné kalamitní situace, což je ale naprostý nesmysl a se současnou situací to nijak nesouvisí. Jestli to má být trest za to, že silničáři nezvládli údržbu, tak to je naprosto špatně. Absolutně nechápeme, proč by měl být zákon schvalován v rámci zrychleného řízení, jelikož tato věc dost zásadně ovlivní nákladní dopravu na dlouhou dobu a nijak to nesouvisí s klimatickými podmínkami,“ sdělil ve svém vyjádření Martin Felix tiskový mluvčí ČESMADu. Podle něj navrhovaná změna nijak nepomůže plynulosti provozu a naopak dojde k zhoršení celé situace. „Zákon s námi nebyl nijak diskutován a domnívám se, že se jedná o pouhé odvedení pozornosti od současné situace, která na D1 vládne,“ dodal Martin Felix, s tím že se sdružení ČESMAD obrátilo na zástupce vlády dopisem, aby je na problémy upozornilo.

Vláda se bude návrhem zákona zabývat na své zítřejší schůzi a bude záležet, jestli se premiér Andrej Babiš postaví na stranu kritizovaného Dana Ťoka nebo uposlechne negativní stanoviska ostatních institucí a sdružení.

Michal Ožuch