Vnitro zavede vícejazyčné formuláře k matričním dokladům

Volný pohyb občanů v rámci Evropské unie by měl být alespoň po formální stránce o něco jednodušší. Ministerstvo vnitra chystá novelizace zákonů, díky kterým cizinci nebudou muset oficiálně překládat některé úřední listiny. „Hlavním smyslem vícejazyčných standardních formulářů je usnadnění překladu veřejných listin, k nimž jsou přikládány; veřejné listiny opatřené zmiňovaným formulářem by měly být osvobozeny od jakékoliv formy ověření a úředního překladu,“ uvádí resort v předkládací zprávě.

V únoru 2019 nabude účinnosti nařízení o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii, z něhož vyplyne pro matriční úřady nová povinnost připojovat na žádost oprávněné fyzické osoby vícejazyčné standardní formuláře k matričním dokladům, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství. Vnitro proto přijme novelizace zákonů k naplnění nařízení.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

(epa)