Vnitro podepsalo smlouvu na produkty IBM za 1,6 miliardy korun

Logo IBM

Ve veřejném registru smluv se dnes dopoledne objevila smlouva na dodávku a licencí IBM a jejich podpory pro veřejné zadavatele. Uzavřelo ji Ministerstvo vnitra ČR s brněnskou společností GC System. Za čtyři roky by mělo být zaplaceno 1,6 miliardy korun.

Čtyřletá smlouva na dodávku licencí IBM a jejich podporu za 1,6 miliardy korun byla minulý týden uzavřena mezi ministerstvem vnitra a partnerem výrobce IBM, společností GC System. IBM, stejně jako řada dalších velkých výrobců IT produktů nedodává své produkty přímo, ale prostřednictvím prémiových partnerů. Konkrétně GC system je nejvyšším možným, platinovým, partnerem.

Podle informací ředitelky tiskového odboru ministerstva vnitra Lucie Novákové je celková hodnota zakázky 1,6 miliardy korun a měla by trvat čtyři roky. Pokud by byla částka vyčerpána dříve, zakázka skončí vyčerpáním částky.

Již loni v březnu jsme v textu Miliardový tendr pro IBM na vnitru a dopravě upozornili na to, že se podobná zakázka s předem jasným dodavatelem produktů, chystá. Tehdy však předkladatelé důvodové zprávy pro tuto zakázku počítali s tím, že celkový objem bude 930 milionů korun. Proč je nyní částka o téměř 2/3 vyšší, zjišťujeme.

Podle oficiálního stanoviska ministerstva vnitra mohou od nynějška úřady využít rámcové dohody na produkty IBM, nakupovat software se slevou až 45 % a ušetřit náklady spojené s organizací vlastních soutěží. „Transparentní vysoutěžení maximálně výhodných cenových podmínek, za kterých může veřejná správa nakupovat nejběžnější softwarové licence, je jednou z našich dlouhodobých priorit. Úspora již běžící rámcové smlouvy na produkty Microsoft se za 2,5 roku její platnosti blíží jedné miliardě korun. Postupně rozšiřujme, okruh produktů, které je možno takto centrálně nakupovat,“ vysvětlil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT Jaroslav Strouhal.

Využít výhodnějších cen získaných z této rámcové zakázky budou moci ti veřejní zadavatelé, kteří s Vnitrem uzavřeli smlouvu o centralizovaném zadávání a Ministerstvo vnitra ČR i jejich jménem smlouvu uzavíralo. Specialisté z veřejné správy si budou moci vybírat ze seznamu softwaru, který vnitro připravilo. Podle předkladatelů budou do seznamu zahrnuty jak stávající softwary, tak nové, které reflektují vývoj v oblasti ICT.

Podle Vnitra bylo pro nejvyužívanější produkty (Restricted a Appliance) soutěží dosaženo slevy 45 % na licence a 30 % na podporu, předpokládaná úspora v porovnání s nákupy za ceníkové ceny může překonat půl miliardy korun.

Kromě licencí na produkty Microsoft a IBM mohou úřady využívat i rámcové dohody na produkty VMware, aktuálně probíhá otevřená soutěž na produkty Oracle a v nejbližší době bude vypsáno zadávací řízení i na dodavatele produktů Cisco.

Jiří Reichl