Vláda kývla na program MMR pro odstraňování chátrajících staveb

černá stavba, stavební úřad, demolice
Ilustrační obrázek demolice, zdroj: Pixabay

Obce a města, která se potýkají s chátrajícími budovami ke kterým se nikdo nehlásí, budou moct získat peníze ze státního rozpočtu na odstranění těchto staveb. Vláda ve středu schválila návrh MMR na příspěvek na výkon státní správy pro tyto obce. Musí jít o odstranění stavby ve veřejném zájmu.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová přišla s řešením, jak pomoci obcím, které se potýkají s problémem staveb ohrožujících okolí a zdraví obyvatel. Chce zajistit potřebné finance k provedení výkonu rozhodnutí stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu. Nejedná se však o plošné poskytování dotací.

„Jde o poskytnutí potřebných financí do rozpočtu obcí prostřednictvím programu Ministerstva pro místní rozvoj pro zajištění správních rozhodnutí vydávaných jejich úřadem v případě, kdy vlastník stavby dobrovolně nesplní povinnosti nařízené rozhodnutím dotyčného úřadu ve veřejném zájmu. Tedy v situaci, kdy má vlastník stavby nařízeno odstranit stavbu nebo část stavby, která hrozí zřícením nebo stavbu zabezpečit tak, aby neohrožovala zdraví a životy, v určitém termínu a tyto práce neprovede,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Poskytovatelem a správcem finanční výpomoci bude MMR, a proto bude určovat i jeho podmínky a parametry. V úvahu připadá jak návratná finanční výpomoc, tak dotace, která bude poskytnuta na základě objektivních důvodů. Poskytnutí financí lze uskutečnit přes kraje na obce nebo přímo od poskytovatele na konkrétní obce. Žadatelé budou muset požádat MMR dle podmínek vyhlášené výzvy a MMR rozhodne, komu budou finance poskytnuty. Protože ze zákona plyne, že náklady nese vlastník, budou mít žadatelé povinnost vymáhat vynaložené náklady za provedené práce po vlastníkovi stavby zpět.

Program bude určen zejména na objekty fyzických nebo právnických osob – firem, mnohdy často v exekuci, které nereagují a nechávají věci řešit prostřednictvím státu. Pro objekty ve vlastnictví obce je určen program Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

Podle již dříve zveřejněné analýzy MMR nařídily stavební úřady v letech 2014-2017 1.128 splnění některých povinností vlastníkům objektů. Reagovalo je 158 z nich. U některých budov už musel být výkon rozhodnutí svěřen do rukou exekutora. Podobná situace je i u černých staveb. Z více než dvou tisíc jich po zásahu úředníků zmizela jen asi třetina. Náklady na odstranění těch zbylých se pohybují kolem 115 milionů. Odstranění jedné z nich přitom může vyjít i na 11 milionů. Podrobně jsme o analýze psali na konci února v textu MMR: Majitelé budov nereagují na výzvy k zabezpečení či demolici svého majetku. Musíme přidat…

Jiří Reichl

O tématu jsme již psali:

MMR: Majitelé budov nereagují na výzvy k zabezpečení či demolici svého majetku. Musíme přidat… 

MMR: Obce získají na demolice sto milionů korun 

Rekodifikace stavebního práva II. – příliš mnoho souvisejících zákonů 

Novela stavebního zákona má 270 připomínek. Hlasovat o ní budou poslanci 

Sdružení pro architekturu: Systémová podjatost paralyzuje stavebnictví. Řešením je oddělení státní správy od samosprávy 

Rekodifikace stavebního práva IV: Ke stavbě má stačit jedno integrované povolovací rozhodnutí 

Rekodifikace stavebního práva III. – MMR chce víc městských architektů i daně podle využití… 

MMR chce zcela revidovat stavební právo – I. 

Vzniknou samostatné stavební úřady? Vláda řeší systémovou podjatost těch současných 

Křeček: Stavební úřady jednají dlouho a nejsou dostatečně „akční“