Vězeňská služba prodloužila téměř o rok smlouvu na zakázku. Dostala pokutu 350 tisíc

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím uložení pokuty ve výši 350 000 korun zadavateli Vězeňská služba ČR za porušení zákona o veřejných zakázkách při uzavření dodatku ke smlouvě na snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění Věznice Příbram.

Zadavatel postupoval nezákonně, když na počátku roku 2015 uzavřel dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě, jímž prodloužil termín realizace předmětu veřejné zakázky oproti původním zadávacím podmínkám o téměř jeden rok,“ uvedl předseda Rafaj. Dodal, že tak došlo k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na projekt snížení energetické náročnosti, což mohlo mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Pokud by totiž byly stejným způsobem nastaveny podmínky již v původním zadávacím řízení, mohl se ho zúčastnit větší okruh potenciálních dodavatelů a uchazeči o zakázku mohli své nabídky koncipovat jinak, přičemž mohli podat výhodnější nabídku nežli vybraný uchazeč. Předseda ÚOHS zamítl v plném rozsahu rozklad zadavatele a napadané rozhodnutí potvrdil.

Vězeňská služba opakovaně „klientem“ ÚOHS

V případě Vězeňské služby ČR rozhodoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže letos již jednou, kdy tomuto zadavateli uložil zákaz plnění Koncesní smlouvy o poskytování zabezpečených služeb elektronických komunikací vězněných osob. Vězeňská služba ČR uzavřela v listopadu 2016 smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication. Za porušení koncesního zákona uložil antimonopolní úřad rovněž pokutu ve výši 100 000 korun. „Zadavatel porušil zákon, když vybral dodavatele v koncesním řízení malého rozsahu bez uveřejnění o zahájení tohoto koncesního řízení,“ konstatoval tehdy předseda Rafaj.

Předpokládaný příjem koncesionáře ale ve zmíněném případě přesahuje 20.0000.000 korun, což ÚOHS náležitě v předmětném rozhodnutí zdůvodnil. Koncesní řízení mělo být tedy zahájeno oznámením o zahájení.

  

Kristián Chalupa

 

 

.