Veolia prodá podíl ve vodárenské firmě na severu Čech, právníci se podivují nad okolnostmi obchodu.

Vodovodní kohoutek. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Zástupci severočeských měst a obcí, jež jsou akcionáři Severočeské vodárenské společnosti dnes na valné hromadě odsouhlasili obchod, o němž se před valnou hromadou intenzivně diskutovalo. Odsouhlasili, že odkoupí 51 procentní podíl společnosti Veolia v servisní organizace Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). Stoprocentním vlastníkem SčVK se stane Severočeská vodárenská společnost (SVS) od 1. ledna 2019.

Jiří Kittner, bývalý primátor Liberce a předseda dozorčí rady Severočeské vodárenské společnosti (SVS) byl podle účastníků dnešní valné hromady SVS rozhodujícím jazýčkem na vahách při dnešním setkání akcionářů. Členové představenstva SVS na valné hromadě totiž odprezentovali uvažovanou cenu plánovaného odkupu 51 % akcií servisní organizace Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) od vodárenského gigantu Veolia. „Upozornili na to, že vlastně částečně porušují pravidla, která mají daná interně z Francie, když nám ukáží tu cenu a další postup. Ale měli to pěkně naplánováno. Po projevu pana Kittnera otočil zástupce největšího akcionáře, města Liberce, zastupitel Michal Hron a s transakcí souhlasil,“ řekl jeden z radních severočeských měst, který se valné hromady zúčastnil.

Podle radního města Štětí Miroslava Andrta byl tento okamžik zlomovým. „Jsem přesvědčen o tom, že kdyby se Liberec zdržel hlasování, nebo byl proti návrhu, tak by se ten nastíněný obchod neodhlasoval,“ uvedl Andrt s tím, že cenu, která byla na valné hromadě prezentována, nemůže s ohledem na podepsanou mlčenlivost její výši potvrdit ani vyvrátit. „Předpokládal jsem, že po dnešní valné hromadě se sejdeme s našimi kolegy zastupiteli a pak budeme debatovat o tom, jestli chceme za těchto podmínek obchod uskutečnit, či ne. Z toho, jak se to vyvinulo jsem docela zklamaný a rozladěný. Ta část, která hlasovala pro nebyla velká, asi 54 %, čili je vidět, že to bylo relativně těsné,“ řekl Andrt. O atmosféře valné hromady svědčí Andrtova historka, kdy jej zástupci SVS nechtěli pustit na tiskovou konferenci po skončení valné hromady s odůvodněním, že není řádně akreditovaným novinářem. Nakonec však na prezentaci pro novináře mohl zůstat. „Nenechal jsem se vyhnat, tak jim nic jiného nezbylo,“ řekl Andrt.

Pro radního Varnsdorfa Josefa Hambálka je to výsledek valné hromady tragický a bude mít na rozvoj Šluknovského výběžku špatný dopad. „Je to zcela nepochopitelné, my jme byli zcela zásadně proti. V naší oblasti máme druhé největší zásoby vody v republice a taky druhou nejdražší vodu. To je jako kdyby lidé v zemi, která zásoby ropy platili za naftu a benzin tolik jako státy, které ropu nemají. Jsem z výsledku hrozně zklamaný,“ řekl Ekonomickému deníku Hambálek. Podle informací, které má od nominanta Varnsdorfu z valné hromady, avizovali někteří zástupci měst a obcí, že zváží právní kroky. Již zítra se sejdou starostové obcí šluknovského výběžku a budou probírat další kroky v této kauze.

Podle renomovaných právníků oslovených Ekonomickým deníkem a Českou justicí mají případní stěžovatelé reálné šance uspět. Například advokát Tomáš Sokol označil již zmiňovanou vynucenou mlčenlivost o ceně za transakci za naprosto účelovou a nevymahatelnou. Podrobně jsme o tom psali v textu Nechápu, jak může zastupitelstvo zmocnit starostu k tomu, jak má hlasovat, když nezná detaily…Akcionáři, kteří odhlasují, že jejich společnost smí uzavřít kupní smlouvu s cenou, kterou ale nesmějí  znát jsou buď slepě důvěřiví anebo šílení. Nejspíš oboje. Ovšem pouze v případě, že jsou sami akcionáři a nejednají za nikoho jiného, než za sebe. Pokud je ale akcionářem někdo jiný, pak ten, kdo za něj takto naslepo hlasuje má velmi slušnou šanci, že  k oběma zmíněným přívlastkům záhy přibude třetí. Zločinec. Přesněji pachatel trestného činu dle § 220 trestního zákoníku. Porušování povinnosti při správě cizího majetku. Tedy pokud se mu při hlasování naslepo nepodaří „trefit“ cenu obchodního  podílu tomto případě akcií, která je správná. Tedy odpovídá aktuální tržní ceně podílu-akcií,“ uvedl ve svém textu Tomáš Sokol.

Jeho kolega Petr Toman připomněl, že tím, kdo rozhoduje o nakládání s majetkem obce, je zastupitelstvo. „Pověřený delegát na valné hromadě tuto vůli obce projevuje svým hlasováním a vystupováním. Z toho také plyne, že pokud má zastupitelstvo rozhodnout, jaký příkaz svému delegátovi udělí, musí znát veškeré okolnosti nezbytné ke svému rozhodnutí, k příkazu, který dává delegátovi. To je součástí povinnosti vykonávat funkci svědomitě, v zájmu obce, účelně a hospodárně,“ napsal Toman.

Pakliže podle Tomana zastupitelé tuto informaci nemají, pak se mohou rozhodnout: buď tento postup neakceptovat a uložit svému delegátovi, aby hlasoval proti navrženým usnesením, nebo jej akceptovat způsobem, jakým postupovalo město Jablonec nad Nisou. „Být na místě tohoto zastupitelstva, měl bych obavy z trestní odpovědnosti: pokud bude obchod pro obec nevýhodný, nelze vyloučit jejich trestní stíhání za to, že rozhodli bez dostatečných informací o tom, o čem rozhodují. Pokud bude obchod výhodný, pak je vše v pořádku. To ale nelze nazvat odpovědným rozhodováním, spíše ruskou ruletou,“ dodal Toman. Celé jeho právní stanovisko jsme přinesli v textu Advokát Petr Toman: Pokud má zastupitelstvo rozhodnout, musí znát veškeré okolnosti

Vedení SVS tvrdí, že se kontrola nad vodohospodářským byznysem v severních Čechách se vrací pod kontrolu měst a obcí. „Akcionáři SVS dnes svými hlasy potvrdili naše společné čtyřleté úsilí, jímž bylo dostat vodu a s ní spojené provozování v severočeském regionu opět pod plnou kontrolu měst a obcí. Schválená strategie nám umožní ukončit bez sankcí provozní smlouvu se společností Veolia již v roce 2018, tedy o dva roky dříve, než bylo původně plánováno. A to bez jakýchkoli negativních dopadů na kvalitu poskytovaných služeb nebo ekonomiku firmy,“ uvedl ředitel SVS Bronislav Špičák. Podle něj akcionáři získají prostředky v řádu stovek milionů korun, které by jinak na dividendách putovaly ještě dva roky do Francie.

Tyto informace však někteří zainteresovaní odmítají. „Angažovanost firmy Veolia dle informací Ing. Jiřího Kittnera skončit nemá, má být uzavřena rámcová smlouva na poskytování části servisních služeb min na 10 let. Čeká se, že tyto servisní smlouvy budou zadány Veolii ještě před tím než se SčVaK stane 100% vlastněnou ze strany SVS. Vtip je v tom, že pokud by tyto společnosti měly být outsourcovány následně, až poté, co SVS svěří kompletní servisní činnosti společnosti SčVaK na základě in-house výjimky, tak se SčVaK stane veřejným zadavatelem a musel by soutěžit i ty činnosti, které má přebrat Veolia. Dojde tedy k poměrně významnému obejití zákona o veřejných zakázkách. Jak významné obejití to bude, to nevíme – neznáme finanční rozsah operací, který by měla Veolia nadále vykonávat,“ uvedl například liberecký zastupitel Jaromír Baxa v rozhovoru pro Ekonomický deník.

Jiří Reichl

O tématu jsme psali podrobně v textech:

Advokát Petr Toman: Pokud má zastupitelstvo rozhodnout, musí znát veškeré okolnosti 15.6.2017

Nechápu, jak může zastupitelstvo zmocnit starostu k tomu, jak má hlasovat, když nezná detaily… 14.6.2017

Zastupitel Liberce Baxa: při obchodu SVS s Veolií dojde k významnému obejití zákona o… 12.6.2017

Zastupitelé měst nevědí, za kolik se jejich firma chystá koupit obchodní podíl od Veolie 12.6.2017