V Ostravě mohou zpracovávat speciální slitiny pro letecký průmysl

Rychlokování ve Vítkovicích Hammering. Foto: Vitkovice Hammering

Společnost VÍTKOVICE HAMMERING ze skupiny strojírenských VÍTKOVIC získala v těchto dnech jako jediná ve střední  Evropě certifikaci pro rychlokování speciálních slitin pro letecký průmysl (Aerospace Standard 9100).  

Na audit umožňující aktivní vstup do oboru letectví se Hammering připravoval zhruba rok. Výsledkem je rozšíření produkce o dodávky speciálních slitin a zisk tří nových zákazníků z leteckého průmyslu pro dodávky niklových a titanových slitin.

„Certifikaci pro letecký průmysl má v tuzemsku jen několik vyvolených firem. My jsme jediná oprávněná kovárna,“ říká ředitel společnosti Vítkovice Hammering Oskar Kwarteng. „Do budoucna plánujeme dodávat pro aerospace více než 40 procent výroby,“ upřesnil Kwarteng. Zbývající část kapacity je určena pro zpracování vysoce kvalitních neželezných kovů, zejména titanu do formy plochých, čtvercových a kulatých tyčí, které se kovají s vysokou přidanou hodnotou. Výsledné výrobky nacházejí uplatnění v produkci vysokotlakých lahví pro technické plyny i v medicíně – od stomatologie až po náhrady kloubů. Další klienti Hammeringu jsou z automobilového a petrochemického průmyslu, energetiky, těžby nerostných surovin a železniční dopravy.

Nové oprávnění pro letectví znamená, že Hammering musí splňovat nejpřísnější kritéria kvality, výroby, nákupu, prodeje i personálních činností. Rychlokování super slitin a hi –tech materiálů je speciální byznys, ve kterém se pohybuje malá skupina výrobců z USA, Velké Británie, Francie, Německa, Ruska, Itálie a Číny.

Rychlokovárna Vítkovice Hammering je novou firmou, její produkce se začala rozbíhat koncem roku 2011. Linka rychlokovacího stroje je počítačově řízená a dosahuje vysoké výkonnosti. Celý provoz je plně automatizovaný. Vítkovice Hammering v současné době zaměstnávají 90 lidí.

-red-