Územní členění České republiky se možná zčásti sjednotí

Vyplňování formulářů. Ilustrační foto: Jiří Reichl

Územní členění Česka se možná aspoň částečně sjednotí. Sněmovna dnes podpořila vládní předlohu, podle které by některé obce už nepatřily do jiného okresu než obec s rozšířenou působností, pod níž spadají. Novelu nyní projedná výbor pro veřejnou správu.

Výjimku chce ministerstvo vnitra zachovat pozměňovacím návrhem pro územní působnost Turnova. Okolní obce by v takovém případě nadále patřily do tří okresů. Původní návrh předpokládá, že okres by tam změnilo 16 z 37 obcí. Nelíbí se to tamním starostům, protože obyvatelům by se podle nich výrazně zhoršila dostupnost úřadů. Původní návrh zákona předpokládá, že okres nebo obec s rozšířenou působností se má změnit celkem 33 obcím.

Když se o novela začalo mluvit v srpnu 2017, Ekonomický deník o tématu informoval v textu Víme, kterých obcí se případná změna rozdělení místní příslušnosti dotkne nejvíce. Tehdy zástupci ministerstva vnitra o ní mluvili jako o změně, která přinese úlevu lidem, kteří žijí na pomezí bývalých okresů a krajů. V současnosti jsou v platnosti dvě právní úpravy členění státu – první je zákon z roku 1960, který dělí Česko na sedm krajů a hlavní město. Kraje tvoří 76 okresů a Prahu deset obvodů. V roce 1997 byl ale přijat ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Podle něj má Česká republika 13 krajů a Prahu.

Později skončily okresní úřady, které od roku 2003 nahradily úřady obcí s rozšířenou působností. Vznikly správní obvody obcí s rozšířenou působností, ale území okresů nebyla zrušena. Do současnosti je podle vnitra využívají například justice, správy sociálního zabezpečení nebo krajské hygienické stanice.

Ministerstvo vnitra chce ponechat členění na kraje, okresy i obce s rozšířenou působností. Chce ale, aby byly takzvaně skladebné – tedy aby správní území obce s rozšířenou působností nemohly spadat do více okresů, ale vždy celé jen do jednoho. Vnitro doporučilo obcím, aby změnily okres a ponechaly si nynější obec s rozšířenou působností. Například ale čtveřice obcí ve Středočeském kraji si vybrala raději ponechání okresní příslušnosti.

-chl-