Ústečtí radní nechtějí příliv nových žadatelů o doplatek na bydlení, hodlají chránit starousedlíky

Deprese. Chudova. ilustrační foto: www.pixabay.com

Ve volbách do obecních zastupitelstev, které začnou dnes ve 14 hodin voliči vystaví komunálním politikům vysvědčení za uplynulé čtyři roky. Budou také rozhodovat o budoucnosti svých měst a obcí. Jedním z nejpalčivějších témat, které se týká zejména severu Moravy a Čech, ale i některých částí středních Čech, je problematika sociálního vyloučení a zejména doplatků na bydlení.

V končícím volebním období vstoupil v platnost zákon 98/2017 o pomoci v hmotné nouzi, který zcela změnil zavedená pravidla o místním sociálním šetření a vzal samosprávám možnost se vyjadřovat k jednotlivým žadatelům o sociální dávky. Místní šetření nyní provádí pobočky Úřadu práce, které však k enormnímu nárůstu práce nestíhají vlastní šetření provádět a mnohdy rozhodují „od stolu“.

Nový zákon však vedení obcí dal novou možnost a to vyhlásit tzv. „opatření obecné povahy“, což je správní akt s konkrétně vymezeným předmětem (slouží jen ke konkretizaci již existujících povinností vyplývajících ze zákona) a s obecně určenými adresáty. Smyslem bylo umožnit vedení měst a obcí vymezit lokality, kde nebude možno obyvatelům přiznat nově příchozím obyvatelům doplatek na bydlení.

Opatření obecné povahy se ihned stalo předmětem velkého zájmu zastupitelů zejména těch obcí a měst, které bojují s nepřizpůsobivými občany. Jakmile začala města a obce tento institut zavádět, neuniklo to pozornosti různých neziskových organizací, jejichž zástupci se začali obracet na všechny instituce a mezi nimi byli i senátoři. Někteří z nich si věc vzali za svou, označili opatření obecné povahy za diskriminační a podali v loňském roce ústavní stížnost. Ta dosud nebyla projednána, takže se státní správa i samospráva řídí schváleným zákonem. 

Jedním z prvních měst, které této možnosti využilo bylo Kladno, dalším v řadě bylo Ústí nad Labem. „Považujeme tuto možnost za jeden ze způsobů řešení naší situace, kdy se do Ústí nad Labem stěhují lidé z jiných měst, případně sem zvou své příbuzné ze Slovenska stávající obyvatelé Ústí nad Labem, tím navyšují počty obyvatel jednotlivých bytů a pak se musí řešit neúnosná situace mimořádnými opatřeními,“ říká I. náměstek primátory Ústí nad Labem Jiří Madar, který v nastávajících volbách kandiduje za UFO (Ústecké fórum občanů). Zároveň však odmítá, že by celé Ústí bylo ghetem. „Cílem tohoto opatření je stabilizovat a postupně zlepšit život v našem městě,“ dodal Madar. Podrobně svůj postoj vysvětloval na začátku léta v pořadu DV TV moderátorovi Martinu Veselovskému.

Na začátku září ústečtí radní požádali o rozšíření zóny bez doplatků na bydlení na celé město. Starostka městského obvodu Střekov Eva Outlá (PRO! Ústí) ČTK řekla, že se obává, že očekávaný efekt se nedostaví a krok bude negativním signálem třeba pro turisty. Vedení magistrátu konstatovalo, že ve městě jsou problémy se spekulativním skupováním bytů za účelem dalšího pronajímání za ceny v místě neobvyklé, kdy dochází k parazitování pronajímatelů na sociálně slabších skupinách obyvatel. „Příjemci doplatku na bydlení nejsou nijak motivováni ke zlepšení vlastní situace a setrvávají dlouhodobě na podpoře prostřednictvím sociálních dávek,“ uvedli radní ve zveřejněné tiskové zprávě.

„Důvodem našeho návrhu je zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů. Hlavním cílem je zamezení přílivu dalších sociálně slabých občanů a narušení obchodu s chudobou. Ve městě jsou problémy se spekulativním skupováním bytů za účelem dalšího pronajímání, za ceny v místě neobvyklé, kdy dochází k parazitování pronajímatelů na sociálně slabších skupinách obyvatel,“ uvádí se v tiskové zprávě vedení města.

Jiří Madar – 1. náměstek primátorky Ústí nad Labem reprofoto: ČT 24

Podle Madara jde především o to postihnout ty, kteří se dopouští podvodů s bydlením, kterým zatím stát neumí zabránit. „Sociální spekulanti nahánějí většinou problémové lidi z republiky do měst, kde jsou levné nemovitosti, připravené pro ubytování a inkasování doplatků. V těchto městech pak dál klesají ceny nemovitostí, zvyšuje se kriminalita a zhoršují podmínky pro život všech obyvatel,“ řekl Madar (Ústecké fórum občanů – UFO), jehož cílem pro další volební období je tento problém vymýtit.

Podobnou žádost o rozšíření zóny na celé město podaly i sousední Trmice. „V tomto ohledu je proto třeba hájit zájem občanů města Ústí nad Labem a zamezit tak možnému přílivu dalších nepřizpůsobivých obyvatel z okolních obcí,“ uvedli radní. K obdobnému kroku se nedávno odhodlal Most. Důvodem tehdy byla podpora měst, která se dohodla na společném postupu s Kladnem.