Úřad práce hlásí rekordně nízkou nezaměstnanost. Je nejmenší od roku 1997

Nezaměstnanost. Ilustrační grafika: www.pixabay,com

Nejméně uchazečů o práci od roku 1997 evidovali zaměstnanci Úřadu práce ČR v listopadu tohoto roku. Oproti loňskému listopadu se počet lidí hledajících práci snížil téměř o 100 tisíc.

K 30. 11. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem  265.469 uchazečů o zaměstnání. To je o  5 704 méně než v říjnu, o  97.286 méně než  před rokem a zároveň nejméně od listopadu 1997, kdy jich bylo 254.106. Z celkového počtu lidí bez práce bylo v uplynulém měsíci 242 499 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,5 % (říjen 2017 – 3,6 %, listopad 2016 – 4,9 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v listopadu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR  213 790, z toho 15 667 pak v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za říjen 2017) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

 

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 30. 11. 2017 3,5 %
Počet uchazečů o zaměstnání 265 469
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 242 499
Míra nezam. podle EUROSTAT (říjen 2017) 2,6 %
Počet volných pracovních míst 213 790

 

Jak dokazují dnes zveřejněná čísla, přesnější zacílení a intenzívnější zprostředkovatelská činnost Úřadu práce ČR přináší výsledky, pokud jde o uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů na trhu práce. Svůj díl odvádí i proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli a efektivní spolupráce agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. Právě tato úzká provazba, kdy posuzujeme klienty v rámci obou oblastí společně, významně zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a zároveň snižuje jejich závislost na dávkách,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „V nadcházejících měsících bude registrovaná nezaměstnanost, v souvislosti s postupným ukončováním sezónních prací a pracovních úvazků na dobu určitou, pravděpodobně stagnovat, případně mírně vzroste,“ dodala.

Podle úřadu se situace na trhu práce v uplynulém měsíci vyvíjela standardně. Nadále ji ovlivňuje příznivý stav české ekonomiky a odpovídá také klimatickým podmínkám sledovaného období. Ze strany zaměstnavatelů stále přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických oborech. ÚP ČR se daří snižovat podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. V meziročním srovnání je letošní listopadová hodnota nejnižší za poslední tři roky. Zatímco v listopadu 2014 tvořili lidé, kteří byli bez práce déle než rok, 45,9 % z celkového počtu nezaměstnaných, o rok později to bylo 43,9 %, loni pak 40,3 % a letos jejich podíl klesl na 36,4 %.

Hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček odhaduje, že od prosince začne úroveň nezaměstnanosti růst. „O práci přijdou lidé, kteří byli najati na předvánoční výpomoc. S nástupem zimy též zaniknou sezónní práce a některým lidem vyprší smlouvy na dobu určitou,“ míní Křeček. „Tím, že nejsou obsazena volná pracovní místa, se snižuje celkový produkt, který by ekonomika byla schopna vytvořit. Nevyužití potenciálu ekonomiky je přitom velkou ztrátou, kterou již dnes lze vyčíslit v desítkách miliard korun,“ říká Křeček.

Nedostatek zaměstnanců se projevuje tím, že nejsou obsazovány volné pracovní pozice. Těch na konci listopadu bylo 213 790. Tím, že nejsou obsazena volná pracovní místa, se snižuje celkový produkt, který by ekonomika byla schopna vytvořit. Nevyužití potenciálu ekonomiky je přitom velkou ztrátou, kterou již dnes lze vyčíslit v desítkách miliard korun.

„Zaměstnanci mají na trhu práce silné postavení. Toho je v závěru roku využíváno k vyjednávání o růstu mezd, které v mnohých provozech porostou dvojciferným tempem. Zhruba polovina zaměstnanců může počítat s mimořádnou odměnou na konci roku,“ odhaduje hlavní ekonom BH Securities.

Jiří Reichl