ÚOHS je na hraně svých kapacit. Potřeboval by více lidí i peněz na platy, říká I. místopředseda Brom

I. místopředseda ÚOHS Hynek Brom. Foto: Jiří Reichl

Ve dnech 14. a 15. listopadu byl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který si za šestadvacet let své existence vydobyl své pevné místo na slunci, pořadatelem již jedenáctého ročníku Svatomartinské konference. Mediálním partnerem byl Ekonomický deník – přinesli jsme řadu článků o projednávaných tématech. Jedním z nich byla také problematika místních šetření či významné tržní síly. O konferenci a také o současném stavu Úřadu a výhledech jeho činnosti jsme si povídali s I. místopředsedou Hynkem Bromem.

V čem se letošní konference lišila od předcházejících ročníků a co bylo jejím hlavním přínosem?

Letošní Svatomartinská konference se odlišovala od těch předcházejících tím, že přijelo o třetinu více zahraničních účastníků. Především jsme se zabývali aktuálními problémy hospodářské soutěže, a to především v oblasti digitální ekonomie, protože to je nyní hybnou silou nejen v hospodářské soutěži, ale i třeba ve výkonu státní správy či v průmyslu. Další bodem byla například otázka neohlášených místních šetření. V tomto případě vystoupili na konferenci nejen zástupci našeho úřadu, ale i advokáti a zástupce Nejvyššího správního soudu. S příspěvkem vystoupil i předseda rakouského soutěžního úřadu Theodor Thanner. To, že konference byla zajímavá, svědčí i fakt, že druhého dne zůstalo mnoho účastníků z celkového počtu 150 přihlášených.

ÚOHS uložil ve správním řízení zahájeném z moci úřední pokutu ve výši 276 tisíc korun Asociaci silničních a odtahových služeb za narušení hospodářské soutěže za vydávání doporučených cen. Dopouštějí se podobná sdružení často porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže?

Určitě to není neobvyklý jev. V současné době vede náš úřad další dvě správní řízení s obdobnými sdruženími. V této souvislosti musím zdůdraznit, že jakékoliv určování či doporučování konečných cen je závažným porušením soutěžního práva a ÚOHS v takovém případě vždy zasáhne.

Je pokuta ve výši necelých 300 000 korun dostatečně odstrašující?

V tomto konkrétním případě účastník řízení v okamžiku zahájení správního řízení odstranil nežádoucí stav, aktivně spolupracoval s úřadem a na druhou stranu hodnota společného majetku asociace byla relativně nízká. Z těchto důvodů byla i pokuta poměrně nízká. Chtěl bych připomenout, že pokuta má mít sice odstrašující účinek, nejdůležitější je ale odstranění protisoutěžního jednání. Také délka správního řízení, a tím dosažení  nápravy nezákonného stavu, je krátká. Důležitá je prostě prevence.

Významnou součástí rozhodovací praxe ÚOHS představuje rozhodování o fúzích. Ty jsou ale prakticky vždy povolovány. Kdy může dojít k zamítnutí nějaké fúze?

Za posledních minimálně deset let k zamítnutí fúze nedošlo. Žádná fúze nebyla tedy  v posledních letech nepovolena. V případě problematických fúzí byly ale přijímány například strukturální závazky. V poslední době se především na evropské úrovni mimo jiné řeší, jak přísná mají být kritéria pro posuzování spojení podniků. Zvažuje se například, že obratová kritéria budou doplněna o kritérium hodnoty  transakce, aby nedocházelo k situacím, že by některé fúze v oblasti digitálních platforem takříkajíc propadly sítem notifikace. Zarím však jde o akademické debaty.

Každé rozhodnutí ÚOHS je soudně přezkoumatelné. Jak je v tomto směru Úřad úspěšný?

Co se týče úspěšnosti u soudů, je situace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stále stejná. To znamená, že z osmdesáti procent věci ze strany Krajského či Nejvyššího správního soudu jsou ve vztahu k ÚOHS potvrzeny. V některých případech dochází k přesouvání rozhodnutí z jedné soudní instance na druhou a někdy trvá až deset let, než se dospěje ke konečnému verdiktu.

ÚOHS navázal brzy po svém vzniku v roce 1991 rozsáhlé pracovní kontakty s kolegy v evropských, ale i v dalších zemích. S kým ÚOHS nejvíce spolupracuje?

Historicky nejintenzivnější je spolupráce s kolegy ze slovenského Protimonopolního úřadu. V tomto případě existuje neformální pracovní skupina, která se schází jednou za pět měsíců. Úzce spolupracujeme take s rakouským úřadem. V současné době podepsal předseda memorandum s gruzínským soutěžním úřadem. Spolupráce samozřejmě běží na úrovni mezinárodních organizací a sdružení – tedy v rámci International Competition Network.

V čem spočívají rezervy českého antimonopolního úřadu?

Problém máme v personální i finanční oblasti. V současné době jsme z tohoto hlediska na samé hranici možností vyšetřování protisoutěžního jednání. Pokud bychom měli větší personální a mzdové prostředky, mohli bychom zasahovat intenzivněji a ve větším množství případů. To však není jen náš problém, ale obecně ve státní správě. V době nynější hospodářské konjunktury se nám nehlásí lidé do výběrových řízení, což představuje z dlouhodobého hlediska značný problém.

Kristián Chalupa