Umělá inteligence český trh práce zasáhne víc, než jiné země, potřebujeme strategii, tvrdí studie

Umělá inteligence. Foto: www.pixabay.com

Nárůst výpočetní kapacity, dostupnost dat a pokrok ve vývoji algoritmů v posledních letech způsobily, že umělá inteligence se stala běžnou součástí života a její význam rychle roste. Česká republika je vzhledem ke svému trhu práce jednou z těch, které zavádění inovací nejvíc ovlivní. I proto by se na výzkum, vývoji a aplikaci poznatků do praxe měla podílet co nejvíc. Upozorňuje na to zpráva, kterou si nechal zpracovat Úřad vlády. Studii vypracovali odborníci z Technologického centra Akademie věd. Českého vysokého učení technického v Praze a Ústavu státu a práva Akademie věd.

Podle ekonomického modelu České republiky zpracovaného společností Deloitte by se díky umělé inteligenci potenciál ekonomiky do roku 2033 mohl zvýšit asi o 78 %, což je číslo zhruba dvojnásobné oproti stavu bez těchto technologií. Nové technologie navíc zásadně promění trh práce a tomu se bude i Česko muset chtě nechtě přizpůsobit.

ČR patří mezi země s největším očekávaným dopadem automatizace a technologií využívajících AI, a to zejména v oblastech jako je výroba, maloobchod, velkoobchod, zdravotnictví a sociální služby, výuka a stavebnictví. Přitom lze očekávat, že automatizace bude mít v ČR větší vliv na zaměstnanost a pracovní místa (což souvisí s vysokým podílem manuální automatizovatelné práce), zatímco v jiných zemích bude ovlivňovat spíše produktivitu práce, bezpečnost a kvalitu,“ shrnuje zpráva Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice jeden z hlavních argumentů pro podporu umělé inteligence. Zároveň autoři dodávají, že pro zavádění této technologie Česko nemá zrovna ideální podmínky. Firmy se tu většinou řadí spíš až na konec dodavatelského řetězce, nebo mají vlastníky v cizině a kontrolu nad inovacemi tak mají oni.

Odborníci ve studii proto vyzývají ke vzniku národní strategie, která by navazovala na program Digitální Česko (psali jsme o něm například v článku Digi Česko schválila vláda, do konce roku mají být známy konkrétní kroky k realizaci.)

Veřejná podpora výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence už teď roste. Mezi roky 2007 a 2017 se zhruba zdvojnásobila na 260 milionů korun, vloni už měla přesáhnout 400 milionů. Zatím ale v Česku neexistuje program specificky zaměřený na výzkum a vývoj umělé inteligence. Účelovou podporu využívají především vysoké školy, podniky dostávají zhruba pětinu vyčleněných peněz. V některých případech vysoké školy s firmami spolupracují, zapojení je ale podle studie o něco nižší než jinde v Evropě. Také propojení praktického využití a výzkumu by podle zprávy mohlo být užší.

Lze konstatovat, že VaV ve veřejném sektoru je v českých podmínkách silný, pokrývá veškerá podstatná technologická témata AI a vede si dobře i ve srovnání se zahraničím. Jeho největší slabinou je však nízká udržitelnost schopných výzkumníků, kteří jsou hromadně přetahováni do soukromého sektoru, a zároveň nízká schopnost získávat zahraniční výzkumníky s dobrými výsledky a jménem pro práci v českých výzkumných organizacích,“ shrnuje současný stav výzkumu zpráva. S využitím prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a národních zdrojů vznikla podpůrná centra pro výzkum AI a podařilo se vybudovat i výzkumná centra se špičkovou infrastrukturou (například národní superpočítačové centrum IT4Innovations). Na výzkumu se ale podílí i řada soukromých podniků včetně zhruba 40 startupů v této oblasti. I tak je ale podle autorů zprávy v Česku víc ochotných investorů, než projektů, do kterých by mohli své peníze dát.

Koordinovaný přístup k výzkumu a aplikaci umělé inteligence v praxi má v Evropě zajistit iniciativa Umělá inteligence pro Evropu, kterou v dubnu 2018 odstartovala Evropská komise. Koordinovaný plán, vydaný v prosinci téhož roku pak dal iniciativě konkrétní obrysy. Řešit má také etické a právní otázky jejího využívání.

Veřejné i soukromé investice, které se na evropské úrovni v roce 2017 odhadovaly na 4 – 5 miliard eur, by měly díky podpoře vzrůst alespoň na 20 miliard na konci roku 2020.

Vanda Kofroňová

 

O tématech spojených s umělou inteligencí jsme psali:

 

Komise chce investovat do vývoje umělé inteligence. Zároveň hodlá stanovit její etický kodex

Řešení pro inteligentní domácnosti trhají byznysové rekordy

Rozvoj smart cities brzdí stát a developeři, tvrdí nová studie

Pět technologií, které změní náš způsob života