Třikrát více bylo žádostí o peníze na cyklostezky, než mohlo být zalaceno

Rekolo v akci. Foto: Hieu Vu Ming

Celková dotace na rozvoj cyklostezek v rámci IOP Cyklodoprava II byla 250 milionů. Na MME se sešlo žádostí za 784 milionů. Příjem žádostí již byl ukončen.

Příjem žádostí do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Cyklodoprava II byl ukončen. O využití dotací projevilo zájem 71 projektů v celkové výši 784 milionů Kč, přičemž alokace pro tuto výzvu činí 250 milionů Kč. Zájemci o tuto oblast mohou využít i výzev integrovaných nástrojů.

„Obrovský zájem o téma cyklodopravy dokládá trojnásobný převis podaných žádostí oproti finanční alokaci této výzvy. Žadatele bych proto chtěla upozornit, že nabízíme ještě další možnosti, jak by mohli podporu na cyklostezky získat,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je pro tuto výzvu připraveno 250 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 14,7 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 20 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 2 mil. Kč. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2020.

V IROP ještě existují tzv. integrované nástroje, v jejichž rámci každá z aglomerací vyhlašuje své konkrétní výzvy. Jejich přehled s aktuální nabídkou naleznete na webových stránkách dotaceeu.cz. V integrovaných nástrojích ITI jsou otevřeny například výzvy v Brněnské, Hradecko-pardubické, Olomoucké či Plzeňské aglomeraci, v IPRÚ pak ve všech aglomeracích, vyjma Jihlavské. Další žádosti lze podávat i v rámci integrovaných nástrojů CLLD. Za CLLD je na cyklostezky v jednotlivých výzvách Místních akčních skupin připraveno 936 milionů Kč a v ITI a IPRÚ dohromady 820 milionů Kč.

-red-