TOP 09 a ODS odmítají evropský sociální pilíř, vláda připravuje rámcovou pozici

Pravicové strany ODS a TOP 09 odmítají návrh Evropské komise na jednotný sociální pilíř. Zástupkyně KSČM ho podporuje.

Komise pod vedením Jean-Claudea Junckera chce nová sociální pravidla pro celou Unii. Minulý týden vydala Sdělení k sociálnímu pilíři, které udělalo radost odborovým předákům, zatímco „kapitány“ průmyslu moc nepotěšilo. Podrobně jsme o tom psali v textu Evropská komise buduje evropský pilíř sociálních práv.

Jednou z priorit je posílení práv pracujících rodičů. Nejtřaskavějším obsahem návrhu celého sociálního pilíře je pasáž, která upravuje návrh směrnice na vyvážení pracovního a rodinného života. Podle něho by měli mít novopečení otcové nárok na placenou desetidenní otcovskou dovolenou a právo na čtyřměsíční rodičovskou dovolenou, která by byla placená v podobné výši jako dávky v nemoci. Otcové by měli možnost tyto čtyři měsíce vyčerpat kdykoli do doby, než jejich potomek dosáhne dvanácti let věku.

„Zásadně odmítáme jakékoliv pokusy tuto oblast harmonizovat,“ zdůraznil Kupka.

Oba rodiče by pak měli právo požadovat po svém zaměstnavateli umožnění flexibilní pracovní doby, a to rovněž do doby, než jejich dětem bude dvanáct let. Pokud návrh projde, nahradí stávající směrnici z roku 2010, která rodičovskou dovolenou upravuje. Vedle rovnosti obou pohlaví v přístupu k zaměstnání a rovnému výdělku se dvacet principů sociálního pilíře týká také oblasti vzdělávání, zajištění minimálního příjmu, penzí, péče o děti, zdravotnictví nebo zajištění bydlení pro ty, kterým je nedostupné. Návrh sociálního pilíře chce také garantovat právo přístupu „k základním službám v dobré kvalitě,“ včetně vody, hygieny, energie, dopravy, finančních služeb nebo digitálních komunikací.

Pravice sociální pilíř odmítá, levice souhlasí

Návrh poměrně tvrdě kritizuje část opozice v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Místopředsedkyně TOP 09 a členka výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Adamová uvedla, že její strana myšlenku evropského pilíře sociálních práv nepodporuje. „Domníváme se, že v řadě sociálních otázkách, jako je například minimální příjem, penze, sociální bydlení či péče o děti, by měl být zachován princip subsidiarity a jejich řešení by mělo být ponecháno na členských státech,“ řekla Adamová.

Místopředseda ODS Martin Kupka připomněl, že se o společnou sociální politiku zatím nejedená, ale je to samozřejmě iniciativa Komise, která ve střednědobém horizontu k pozvolnému sjednocování sociální politiky má vést. „Politická zdůvodnění zní, že sbližování sociálních standardů a podmínek posílí sociální a ekonomickou kohezi a tím přispěje k lepší identifikaci občanů s evropským projektem. Zatím je to ve fázi inciativy Komise. Následně by dokument měl jít na Evropskou radu,“ uvedl Kupka a přidal obavy jeho spolustraníků o to, že by se schválený sociální pilíř mohl stát politickým „beranidlem“ pro konkrétní jednotlivé legislativní návrhy, které pak jdou do EP a Rady ministrů.

Podle Soňy Markové z KSČM i její strana, stejně jako EU, dlouhodobě prosazuje rovnost obou pohlaví v přístupu k zaměstnání a rovnému výdělku, vzdělávání, zajištění minimálního příjmu, důstojných penzí, péče o děti, zdravotnictví či bydlení pro ty, kterým je nedostupné. „Opakovaně voláme po garantování práva přístupu ke kvalitní vodě, hygieně, energiím, dopravě, finančním službám i digitálním komunikacím. Jsme si vědomi toho, že Česká republika zaujímá v oblasti zaměstnávání žen matek malých dětí jednu z nejspodnějších příček statistického žebříčku, protože zaměstnavatelé nejsou příliš ochotni nabízet částečné nebo sdílené úvazky, flexibilní pracovní dobu či práci z domova, tedy opatření ve prospěch slaďování pracovního a rodinného života,“ prohlásila Marková s tím, že nejvíce diskutovanými body této nově připravované směrnice ze strany sdružení zaměstnavatelů jsou případné nároky otců na desetidenní otcovskou dovolenou a právo na čtyřměsíční placenou rodičovskou dovolenou, kterou by si otcové mohli vyčerpat kdykoli do 12 let dítěte.

„Domníváme se, že všechna tato opatření mohou po důkladné diskusi na úrovni Evropského parlamentu a v jednotlivých členských státech přispět k opravdovému a potřebnému rozvoji sociálního státu, k podpoře rodin a k faktickému, nikoliv jen deklaratornímu, prosazování rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti,“ dodala poslankyně KSČM.

Státní úřady se připravují na vypracování Rámcové pozice

Podle Karolíny Rezkové z tiskového oddělení Ministerstva zahraničních věcí ČR Sdělení EK k Evropskému pilíři sociálních práv i související legislativní návrhy projdou standardní procedurou v rámci Výboru pro EU. Ke Sdělení zpracuje gestor (vzhledem ke koordinaci více resortů to bude Úřad vlády) ve spolupráci s resorty rámcovou pozici, která bude schválena na pracovním Výboru pro EU, resp. vládním Výboru pro EU,“ upřesnila proceduru Rezková. Podle ní jak Senát, tak Poslanecká sněmovna – jejich výbory zabývající se agendou EU, případně i jiné, si pak vybírají, které legislativní návrhy nebo nelegislativní dokumenty chtějí projednat a přijmout k nim stanovisko/usnesení. „Vzhledem k tomu, že sociální oblast je jednou z pozorně sledovaných, lze předpokládat, že jak Senát, tak Poslanecká sněmovna se budou jak Sdělením, tak legislativními návrhy zabývat,“ dodala Karolína Rezková.

ČR přijme rámcovou pozici, kterou schválí vláda. Zda se k tomu vyjádří Parlament v tuto chvíli nevíme. Dotaz bude nutné směřovat tam.  Bude záležet na tom, zda si to Sněmovna či/a Senát vyberou. Předpokládáme, že se tomu tak stane,“ stručně odpověděl Petr Sulek z tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Jiří Reichl