Téměř dvě třetiny obcí budou moci údaje o odpadech dávat jen MŽP

Skládka odpadů (ilustrační obrázek). Zdroj: Pexels.com

Přes 60 procent obcí bude od letošního roku moci jednodušeji vykazovat údaje o odpadech. Obce je budou muset zasílat pouze ministerstvu životního prostředí. Dosud musely informovat přímo také Český statistický úřad (ČSÚ), který bude data o produkci a nakládání s odpady nově přebírat od ministerstva. Instituce to sdělily v dnešní společné tiskové zprávě.

Z analýzy dat o produkci a nakládání s odpady v obcích vyplynulo, že data poskytovaná ministerstvem jsou využitelná pro statistiku komunálního odpadu. „Shoda dat byla velmi vysoká, což umožňuje, aby ČSÚ v případě obcí započal s přebíráním dat ze systémů ministerstva, a omezil tak primární sběr na úrovni obcí,“ uvedla ministerská náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí Berenika Peštová.

Předpokládaný počet obcí, které budou nadále zasílat údaje o odpadech i ČSÚ, by měl klesnout ze zhruba 1400 na 500. Možnosti dalšího snížení administrativní zátěže budou úřady analyzovat. „Snahou ČSÚ je co možná nejvyšší využití již existujících administrativních dat, odstraňování duplicit a snižování zátěže našich respondentů. Musí se tak samozřejmě dít při současném zachování kvality a důvěryhodnosti našich výstupů,“ uvedl místopředseda ČSÚ Jaroslav Sixta.

Ministerstvo a statistický úřad v současnosti jednají o dalších krocích k omezení administrativní zátěže u firem. Spolupracují například na úpravách informačního systému ministerstva. Dílčí výsledky by měly být známé do konce letošního roku.

-čtk-