Svatomartinské konferenční finále o Bid rigging

Aktuální otázky a výzvy, týkající se specifického typu kartelových dohod mezi účastníky výběrových řízení představující neregulérní soutěž, se staly tématem posledního bloku 12. Svatomartinské konference na téma Bid rigging. V panelové diskusi zazněly příspěvky Kamila Nejezchleba z ÚOHS, zástupce Evropské komise z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Alexandrose Papanikolaou, Petra Zákouckého z advokátní kanceláře Dentons Europe a Michala Fialy z Nejvyššího státního zastupitelství.

Odborníci na oblast soutěžního práva hovořili zejména o obecném vnímání Evropské komise na praktiky Bid riggingu, o tom, jak se ÚOHS dívá na tuto problematiku a jaká opatření připravuje do budoucna a také o některých trestně právních aspektech. Kamil Nejezchleb dnes připomněl, že objem veřejných zakázek v ČR v loňském roce představoval částku 559 mld. korun a potvrdil, že Úřad stále nachází nové případy Big riggingu. „ÚOHS je při vyšetřování poměrně úspěšný a snaží se být v tomto směru efektivní i ve spolupráci s dalšími partnery. Bid rigging je z hlediska vyšetřování naší prioritou a bude vždy tvrdě trestán,“ uvedl mimo jiné s tím, že Úřad bude bdělý, co se týče společných nabídek a způsobů, jakými jsou dohody mezi účastníky uzavírány. Podle jeho slov je Úřad připraven v případě porušení férových pravidel k ukládání zákazů účasti na veřejných zakázkách, na druhé straně se však snaží zvyšovat obecné povědomí o soutěžním právu hlavně mezi menšími firmami, které podávají nabídky v konsorciích.

Pohled evropskou optikou přinesl souhrnné informace o tom, jak se k danému tématu staví Evropská komise, která také považuje Bid rigging za těžký přestupek, jež je třeba postihovat. Alexandros Papanikolaou hovořil o evropské směrnici pro udělování pokut z roku 2006, o metodice pro vypočítání pokuty v případě porušení soutěže a také o tom, že evropský systém nerozlišuje mezi veřejnými a soukromými zakázkami při hodnocení soutěžitelů i při uplatňování sankcí. Zmínil také nástroje pro řešení Bid riggingu, například program Evropské komise Leniency a mnohé další. Ostatně o možnosti využívat Leniency program, respektive o umožnění jeho využívání hovořil první den konference i místopředseda ÚOHS Hynek Brom. Ten tuto možnost označil za významný nástroj pro urychlování řízení před antimonopolním úřadem a za systém, který snižuje počet podaných žalob ze strany soutěžitelů a v konečné fázi také šetří peníze firmám za soudní výlohy.

Trestně právní pohled na dané téma vnesli do zajímavé diskuse Michal Fiala z Nejvyššího státního zastupitelství a advokát Petr Zákoucký. Shodli se na tom, že Bid rigging je velké téma a přibývá kauz, které jsou často velmi komplexní a u kterých musí právníci zvažovat více skutkových podstat. Problematika se totiž dotýká jak porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, tak pletich při veřejných zakázkách a veřejné soutěži i zjednání výhod při zadání veřejné zakázky při veřejné soutěži, tudíž i tří různých paragrafů trestního zákoníku. Petr Zákoucký se detailněji zabýval trestní odpovědností právnických a fyzických osob, uvedl některé konkrétní případy a přispěl do diskuse provokativní úvahou na téma, zda by v budoucnu neměla být řešena trestně právní odpovědnost právnických osob na úrovni ÚOHS.

Věra Staňková