Svatomartinská konference ÚOHS – Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva

Po dvou letech se do konferenčního programu Svatomartinské konference vrátilo téma soukromoprávního vymáhání soutěžního práva. Odpolední blok zahájil Michael Mikulík z ÚOHS, který představil jednotlivé panelisty a uvedl prezentace řečníků na aktuální právní i ekonomická témata – Michala Výtiska Jiřího Kindla, Anitu Lukaschek, Hans-Pettera H. Hansona a Doris Hildebrandovou.

Michael Mikulík v samotném úvodu připomněl, že zda dva roky se podařilo udělat krok dopředu a uvést do života nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (Zákon 262/2017 Sb.) a stručně shrnul, co je jeho obsahem. Připomněl také základní role soutěžních úřadů dle evropské směrnice 2014/104/EU. Detailněji hovořil o zpřístupňování důkazů ze spisu ÚOHS, o důsledcích nového zákona pro nahlížení do spisu a také o spolupráci ÚOHS, Komise a soudů podle jiných právních předpisů nebo soft law.

V následujících vystoupeních se řečníci věnovali zkušenostem při aplikaci nového zákona v praxi. Michal Výtisk, místopředseda Městského soudu v Praze, se zaměřil na okruh nejčastěji vznášených námitek, týkajících se například nevěrohodnosti nároku na náhradu škody, nezbytného a přiměřeného zpřístupnění důkazů i toho, zda důkazy byly výslovně předloženy či nikoliv. Po něm Jiří Kindl, který se v advokátní kanceláři WEIL, GOTSHAL & MANGES dlouhodobě specializuje na problematiku ochrany hospodářské soutěže, poukázal na problematické aspekty zákona a vybral k diskusi konkrétní ustanovení či instituty, které považuje za nejasné, například u promlčecí lhůty, definice škůdce a v dalších oblastech.

Evropský rozměr k tématu přidala trojice zahraničních panelistů. Z Rakouska přijela Anita Lukaschek z vídeňské pobočky Baker & McKenzie, která se věnuje poradenské činnosti v oblasti rakouského soutěžního práva. Na konferenci hovořila o předběžných opatřeních a očekávaných rozhodnutí soudů v několika zajímavých a velmi komplikovaných případech, kterými se už osm let zabývají právníci v Rakousku a Lucembursku. Jednalo se například o stanovení míry odpovědnosti v situaci, kdy třetí subjekt zapojený do kartelu učinil rozhodnutí ohledně ceny bez vědomí ostatních členů kartelu a o následný verdikt soudu, zda tím byl porušen platný rakouský zákon. Poté se slova ujal zástupce Evropské komise z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Hans-Petter H. Hanson, do jehož pracovní agendy patří problematika soukromoprávního vymáhání škody způsobené protisoutěžním jednáním, analýzy vývoje soutěžní politiky Evropské unie a členských států a implementace směrnic o náhradě škody, což zahrnuje tvorbu návrhů pokynů určených národním soudům pro posouzení ekonomického dopadu v kontextu přenosu navýšených cen. Na závěr se o německé zkušenosti z aplikace ekonomických principů a  analýz v soutěžním právu podělila profesorka Doris Hildebrandová, která řídí konzultantskou společnost EE&MC (European Economic & Marketing Consultants, GmbH) s pobočkami v Düsseldorfu, Bruselu a Vídni.

Věra Staňková

 

O konferenci jsme psali:

Svatomartinská konference ÚOHS: Frédéric Jenny z OECD vyzýval k jednotnější celosvětové spolupráci 

V Brně začala 12. Svatomartinská konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

Honduraský antimonopolní úřad musel řešit konkurenční boj mezi lékárnami 14.11.2018

Místopředseda ÚOHS Hynek Brom – I na letošní Svatomartinské konferenci bude reprezentativní zastoupení odborníků…