Svatomartinská konference ÚOHS: Frédéric Jenny z OECD vyzýval k jednotnější celosvětové spolupráci

Frédéric Jenny (vpravo) před svým vystoupením na Svatomartinské konferenci 2018. Foto: Jiří Reichl, Ekonomický deník

Svatomartinská konference se koná za účasti mezinárodních osobností z oblasti soutěžního práva. Z Paříže přicestoval Frédéric Jenny, profesor ekonomie na ESSEC Business School a zástupce Hospodářského výboru OECD, který je v této organizaci od roku 1994 předsedou Soutěžního výboru.

Frédéric Jenny z OECD se zaměřil na současné výzvy, jimž soutěžní orgány musí čelit. Hovořil například o zneužívání v podobě příliš vysokých cen a o tom, jak v těchto případech soutěžní orgány mohou aplikovat svoje zákony, ale na prvním místě se věnoval tématu mezinárodní spolupráce. Apeloval zejména na to, aby právě spolupráce mezi soutěžními orgány, jejichž počet se v posledních letech zvýšil na 190, byla celosvětově méně roztříštěná. Tomu by mohlo přispět například vytvoření mezinárodních standardů pro mezinárodní uznávání zákonů, pro uznávání rozhodnutí zahraničních agentur a mnohá další opatření.

Mimo jiné uvedl, že se během posledních let podařilo vytvořit celou řadu nástrojů, které využívají soutěžní orgány po celém světě, ale přesto se mnohé aktivity odehrávají na základě bilaterálních dohod. Je na vůli jednotlivých hráčů, kdo chce s kým spolupracovat.

 

„Tato tabulka svědčí o tom, co mezinárodní spolupráci soutěžních orgánů brání. Kromě existence právních limitů, jako je např. omezení v oblasti výměny tajných informací, vidíme stále nízkou vůli k mezinárodní spolupráci. Jako příklad chci uvést Kostariku, která v oblasti soutěžního práva podepsala mezinárodní memorandum o spolupráci s Kanadou. Když jsme se ptali, proč právě s Kanadou, zda mezi těmito zeměmi probíhá významný obchod, realita byla taková, že Kanada byla jedinou zemí, která k podepsání memoranda přistoupila. Problémy existují i mezi samotnými velkými hráči. Je třeba se zamyslet nad dalšími nástroji, které nám umožní hlubší spolupráci.“

Věra Staňková

O konferenci jsme psali:

V Brně začala 12. Svatomartinská konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 14.11.2018

Honduraský antimonopolní úřad musel řešit konkurenční boj mezi lékárnami 14.11.2018

Místopředseda ÚOHS Hynek Brom – I na letošní Svatomartinské konferenci bude reprezentativní zastoupení odborníků… 29.10.2018