„Stínové ŘSD“ trhá Ťokovy úspěchy na kousíčky

Milena Pošvářová. Zdroj: wikimedia

Ministr dopravy Dan Ťok spolu se svým stranickým šéfem Andrejem Babišem v pondělí ráno vychválili činnost ministerstva dopravy pod jejich vedením. Začíná se ozývat kritika…

První schůzka premiéra Bohuslava Sobotky s ministrem z koaličních stran skončila de facto smírem. O odvolání ministra dopravy Dana Ťoka se údajně nemluvilo a po skončení „bilanční schůzky“ byla rétorika obou zúčastněných politiků o mnoho mírnější, než před schůzkou, kdy se ministra dopravy zastal i vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš.

Ten spolu s Ťokem vyzdvihly úspěchy ministerstva, kterých se údajně podařilo dosáhnout – podrobně jsme psali v textu Další vládní krize kvůli mýtu? Ťok jde na kobereček, Babiš ho… . Vzali jsme tedy jednotlivé ministerské body a požádali bývalou zaměstnankyni Ředitelství silnic a dálnic a představitelku „stínového ŘSD“ Milenu Pošvářovou o komentář k jednotlivým bodům. (stínové ŘSD provozuje či dotuje podnikatel Radim Jančura – pozn. redakce).

 • pracujeme na ministerstvu dopravy tři roky, což je docela unikátní, dříve to bylo tak, že se co osm měsíců objevil nějaký skandál, kdy musel odstoupit

Milena Pošvářová: Byl odvolán ministr Prachař pro neschopnost, pan ministr Ťok zůstává ve funkci pouze na základě dohody  mezi ANO a ČSSD, žádné prokazatelné výsledky nemá. Není jednoznačná koncepce výstavby dopravních staveb, jaký způsob dopravy má v ČR přednost, nevybudovaly se ani VRT (vysokorychlostní tratě,), ani se nedokončily dálnice, není strategie, ani harmonogram výstavby. MD nefunguje, vše je zadáváno externě, na úřadu se likvidují odborníci. Metodika a předpisy MD se převedly na podřízenou organizaci, ŘSD, což je absurdní. Stát rezignoval na svoji roli vůdce a vizionáře řízení země.

 • převedli jsme nádraží z ČD na SŽDC – snazší oprava budov za kofinancování EU. Odňali jsme břemeno ČD, takže se bude moci soustředit jen na dopravu.

Milena Pošvářová: Nádražní budovy jsou v zoufalém stavu, převádí se majetek ze státu na stát, aniž by se stát o majetek staral. Nyní je zase důvod, dát SŽDC peníze z dotací EU a utrácet za  opravy budov, když jsou koridorové tratě téměř dokončeny.

 • uvolňování městských okruhů, cca 120 kilometrů městských  okruhů, které umožní objíždět velké městské aglomerace a zlepší tak ekologii bez nutnosti mít dálniční známku.
  Milena Pošvářová: Jedná se o malé okruhy kolem malých měst, které nemají strategický význam pro stát, hlavní problém, Pražský okruh se vůbec neřeší a nevyřešil.
 • vyřešili jsme mýto a chystáme otevřenou soutěž na mýto. Mýto se řeší od roku 2012 a vyřešeno není, podpis smlouvy na prodloužení smlouvy, která poškozuje stát, není výhra. Za 4 roky nebyl schopen žádný ministr ANO s mýtem pohnout tak, abychom nebyli pro ostudu Evropy se zastaralým systémem registrace průjezdu kamionů
 • operační program doprava II. V první výzvě jsme vyčerpali všechny peníze. Dnes vyčerpáno 8 mld, do konce roku cca 13 mld Kč.
  Práce se provádějí na úkor kvality, pouze se utrácejí peníze, při mrazech se pokládají živičné vozovky, které nesmí být z technologického hlediska prováděny pod +10oC. Vyčerpání programů neznamená, že je EU proplatí. Řeší se vyjímky ze směrnic EU, na úkor kvality života občanů ČR (chybějící EIA, nerespektování hlukové zátěže), nepostavil se od roku 2012 ani 1 km dálnice, všechny peníze jdou do oprav  silnic I.tříd, chybí projekty.Bourají se betonové vozovky po 12 letech, aniž by dosáhly plánované životnosti 50 let, plýtvá se, aniž by se hledal viník nebo nástroje jak reklamovat tyto vady.
 • zprovozníme D8.
  Utratilo se navíc 50% z původní ceny projektu za vícepráce, nejsou žádné technické důkazy, že stavba je po stránce sesuvů bezpečná. Blokují se informace, aby nemohly být rozporovány. Na interpelace poslanců KDU-ČSL, TOP 09, ODS se neodpovídá, ČSSD a ANO hlasováním ve Sněmovně informace blokují (hlasování v pátek 11.11.2016). Není znám viník sesuvu z roku 2013, neexistuje objektivní analýza příčin, pouze z hlediska geologie.Za viníka je označen lom Dobkovičky, aniž by existovaly objektivní technické posudky na kvalitu inženýrsko-geologického průzkumu, kvality projektové dokumentace a kvality výstavby, včetně kvality technického dozoru ŘSD.
 • Snížení ceny registračních značek ze 120 na 70 a možná až 40 Kč.
  To není žádný úspěch, lidem je to jedno, když stojí hodiny v kolonách na D1, přicházejí o ztráty v desítkách tisíc Kč a dopravci v milionech Kč denně.

Jiří Reichl