Státní fond dopravní infrastruktury hledá dodavatele nábytku pro celý resort. Je připraven zaplatit přes 130 milionů

Kancelářský nábytek. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Téměř 134 milionů korun bez DPH je připraven zaplatit Státní fond dopravní infrastruktury za dodávky nábytku pro své zaměstnance i kolegy z organizací podřízených ministerstvu dopravy v následujících 3 letech. V katalogu požadovaného nábytku je 19.632 položek, nejvíce je kancelářských židlí a nábytkových zámků.

Téměř 20 tisíc položek je na seznamu poptávaného nábytku, který má být v následujících letech dodán organizacím, které jsou podřízeny Ministerstvu dopravy ČR. Tendr za všechny organizace vyhlásil Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) na svém portále zadavatele. Zájemci mohou své nabídky podat do 6. prosince do 9:00 a to samozřejmě pouze elektronickou formou. Odhadovaná cena zakázky je 133.780.000,- Kč bez DPH. Veřejná zakázka je spolufinancována z fondů EU, státního rozpočtu i z peněz státních organizací.

Zástupci SFDI před vypsáním veřejné zakázky provedli předběžnou tržní konzultaci s třemi firmami a zjistili, že všechny firmy jsou schopny dodat poptávané položky, kromě jedné a tou je dispečerské křeslo. Proto se rozhodli tuto položku z veřejné zakázky vyjmout. Jeden dodavatel doporučil dělení veřejné zakázky na části dle regionů, z důvodu oslovení širšího spektra i menších dodavatelů a předpokládá, že by Zadavatel mohl obdržet nižší celkovou nabídkovou cenu v součtu za všechny regiony,“ uvádí se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Vedení SFDI tedy rozhodlo o rozdělení veřejné zakázky na části dle regionů, aby tak otevřelo soutěž více možným dodavatelům (snížení objednávaného množství v rámci regionu, odstranění problému s velkými doručovacími vzdálenostmi dodavatelů). „Zadavatel uzavře rámcovou dohodu na každou část veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem v rámci dané části veřejné zakázky. Pokud vybraný dodavatel zvítězí ve více částech veřejné zakázky, budou tyto části veřejné zakázky spojeny do jedné rámcové dohody,“ uvádí se dále.

 

Státní fond dopravní infrasktruktury v této zakázce vystupuje jako centrální zadavatel a nábytek poptává pro tyto organizace, které spadají pod resort dopravy: Ministerstvo dopravy, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., CENDIS, s.p., Centrum služeb pro silniční dopravu, České dráhy, a.s., Česká republika – Drážní inspekce, Drážní úřad, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství vodních cest ČR, Řízení letového provozu ČR, s. p., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Česká republika – Státní plavební správa, Česká republika – Úřad pro civilní letectví, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Původně SFDI požadovalo, aby dodavatel vytvořil i speciální interní e-shop, kde by si jednotlivé organizace mohly objednávat vysoutěžené zboží podle toho, co zrovna budou potřebovat. Podle zástupců firem, se kterými byly podmínky tendru konzultovány jde sice o reálné požadavky, realizace vlastního e-shopu by však byla velmi nákladná. Navíc by tato varianta potřebovala vyřešit možnosti přístupu pověřených zaměstnanců ze všech 16 organizací. „Jeden dodavatel je schopen vytvořit e-shop na základě požadavků zadavatele do 14 dnů, ostatní 2 dodavatelé jsou schopni vytvořit e-shop s vysokými náklady v delším časovém horizontu než Zadavatel předpokládal,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Vzhledem k tomu vedení SFDI rozhodlo bude použit e-shop, který je součástí elektronického nástroje Tender arena.

Do tendru se může přihlásit ta firma, která splňuje technické kvalifikační předpoklady. Vzhledem k tomu, že jediným hodnotícím kritériem je cena, jsou i technické kvalifikační předpoklady stanoveny na objem dodávaných zakázek.

Účastník splní tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných dodávek v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení uvede, že realizoval alespoň 1 významnou dodávku kancelářského nábytku v minimálním objemu pro:

 • část 1 – Praha a Střední Čechy: 9 000 000 Kč bez DPH
 • část 2 – Jihozápad: 4 000 000 Kč bez DPH,
 • část 3 – Severozápad: 4 000 000 Kč bez DPH,
 • část 4 – Severovýchod: 4 000 000 Kč bez DPH,
 • část 5 – Jihovýchod: 4 000 000 Kč bez DPH,
 • část 6 – Střední Morava a Moravskoslezsko: 5 000 000 Kč bez DPH

a 2 významné dodávky kancelářského nábytku v minimálním objemu pro:

 • část 1 – Praha a Střední Čechy: 5 000 000 Kč bez DPH,
 • část 2 – Jihozápad: 2 000 000 Kč bez DPH,
 • část 3 – Severozápad: 2 000 000 Kč bez DPH,
 • část 4 – Severovýchod: 2 000 000 Kč bez DPH,
 • část 5 – Jihovýchod: 2 000 000 Kč bez DPH,
 • část 6 – Střední Morava a Moravskoslezsko: 2 500 000 Kč bez DPH pro každou z nich.

Jiří Reichl