Statistici: Denně spotřebujeme necelých 89 litrů vody

Vodovodní kohoutek. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Průměrný Čech denně spotřebuje 88,7 litru vody. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu za rok 2017. Pitná voda stojí průměrně 37,2 Kč za kubík bez DPH. Ve srovnání s předchozím rokem se její cena nepatrně zvýšila. Vypočítává se jako podíl celkových tržeb za vodné k celkovému objemu vody fakturované domácnostem, průmyslu a ostatním odběratelům.

 

Vodou z vodovodů je zásobováno 94,7 % obyvatel. Délka vodovodní sítě v roce 2017 meziročně vzrostla o 1,2 % na 78 584 km. Pokračoval také nárůst podílu obyvatel napojených na kanalizaci. Ve srovnání s rokem 2016 se zvýšil na 85,5 %. Celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci tak činí 9,05 miliónu. Většina je napojená na čistírnu odpadních vod.

„Nejvyšší spotřeba vody je v Praze. Převyšuje 109 litrů na osobu za den. Nejnižší je naopak ve Zlínském kraji, kde je o 33 litrů menší. Spotřeba vody v domácnostech meziročně vzrostla o 0,4 litru na obyvatele za den,“ vysvětluje Soňa Horáčková z oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ.

 

Cena stočného je vypočtena jako podíl celkových tržeb za stočné k objemu vypouštěných odpadních vod do kanalizace. V roce 2017 vzrostla na 32,8 Kč za m3. Nejvyšší je v Libereckém kraji.

Kompletní datové soubory jsou zveřejněny na webu Českého statistického úřadu.

-red-